Deltakerrekord på VA-dagene

Totalt 135 VA-fagfolk møttes på VA-dagene 2023 forrige uke. Arrangøren SG PAM Norge satset på en utvidet fagkonferanse og er storfornøyd med både program og deltakerantall.

– Veldig, veldig bra! Hvilken forsamling vi fikk til her. Jeg gleder meg allerede til neste år, sier daglig leder Jari Johansson i SG PAM Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Møtested for VA-bransjen

Dette var tredje gang PAM Norge arrangerer konferansen, og første gang med konferanse over to dager. Arrangøren er godt fornøyd med at konferansen nå ser ut til å være trygt etablert som en faglig møteplass av stor betydning.

Annonse

– Vi har bevist at vi har kunnet skape VA-dagene som et godt møtested for bransjen. Vi har fått helt konkrete og positive tilbakemeldinger som setter et press på oss til å opprettholde og videreutvikle konferansen, sier Johansson.

Møteleder Christen Ræstad guidet deltakerne gjennom et fyldig og tettpakket program. Her fikk man blant annet høre Zlatko Cemalovic fra Bergen Vann orientere om hvordan det store infrastrukturprosjektet Sotrasambandet inkluderer en vannledning i den spektakulære nye Sotrabrua. Man fikk også høre hvordan Prognosesenteret setter tall og ord på et marked mange strever med å forstå om dagen. Deretter supplerte Magnar Sekse med noen erfaringer om hvordan Bergen Vann forholder seg til det det volatile markedet i praksis.

Sogge Johnsen i Basal orienterte om hvordan man kan redusere både CO2-utslipp og kostnader i VA-grøfter, uansett om det er betong, duktilt eller plast i rørene i grøfta.

Gjenbruk og cybersikkerhet

Sigrid Bergseng Lakså og Morten Strøyer Andersen orienterte om beregningsverktøyet for gjenbruk av masser Norconsult har laget for PAM Norge.

Jørgen Dyrhaug i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet greide kunststykket det er å trollbinde en forsamling av praktikere om et så «upraktisk» tema som IT- og cybersikkerhet – helt på tampen av en tett konferansedag. Den erfarne bransjenestoren Christen Ræstad sier seg helt enig med Jari Johansson:

– Dette var moro! VA-dagene som arena er svært viktig. Om vi skal oppnå omstillingene til en bærekraftig fremtid må alle parter jobbe sammen. Byggherren må dra med seg både rørleverandørene, entreprenørene, konsulentene og de andre partene helt fra starten. Alle er viktige for at vi skal lykkes som et fellesskap, sier han.