Vil gjøre anleggsplasser bærekraftige med kunstig intelligens

Det bergensbaserte softwareselskapet Ditio utvikler blant annet kunstig intelligente verktøy for sporing, planlegging og optimalisering av massetransport. Skal bidra til å gjøre anleggsplasser mer bærekraftige.

Nå har selskapet hentet inn ny kapital for å sikre ytterligere vekst og internasjonal ekspansjon. De nye investorene er Dovetail med Ferd Impact Investing, samt Construct Venture – OBOS og AF Gruppens felles satsning på vekstselskaper. Skanska, som har vært på eiersiden siden 2019, fortsetter som største aksjonær.

– AF Anlegg testet Ditios software på E39 Kristiansand-Mandal, med svært gode tilbakemeldinger. Vi har sterk tro på Ditio kommersielt og opplever at løsningen har høy industriell relevans, og ønsker med denne investeringen å bidra til en kraftsamling innen bygg- og anlegg for å effektivisere bransjens ressursbruk og miljøeffekt, sier Jan Fossgård i Construct Venture.

Annonse

Sanntid

Ditio gir kunder muligheten til å strømme sanntidsdata fra anleggsplassen, og gir full oversikt, fra timeregistrering til oppfølging av underleverandører, lass-lister, lokasjon og utstyr. Skanska ble Ditios første store kunde for noen år siden, og siden har flere store aktører som Spordrift, Veidekke, Risa og HI Entreprenører sluttet seg til kundelista.

– Det er kjekt å se at vi er en foretrukket leverandør hos de større entreprenørene, som gjerne har vokst fra systemene som passet når kravene, kompleksiteten og selskapet var mindre. Vi ser ut til å ha knekt en kode som gir en positiv opplevelse for anleggsarbeidere å samle inn data i sanntid, som en naturlig del av arbeidsflyten. Det er spesielt givende å se hvordan kundene bruker Ditio-data for å utvikle avanserte analyser for bedre kontroll over ressursbruk, lønnsomhet og CO2-utslipp, forteller Erik Aadland, CEO Ditio.

Bedre utnyttelse av maskinene

Det er bærekraftaspektet som er spesielt interessant for Skanska, som har forpliktet seg til å bli klimanøytrale i 2045, og skal halvere sine utslipp allerede innen 2030.

– Norske anleggsmaskiner går eksempelvis på tomgang i nær halvparten av arbeidstiden, og står for en femtedel av klimagassutslippene fra bygg- og anleggsnæringen. Integrering av teknologier som ruteoptimalisering gjennom maskinlæring og kunstig intelligens i sanntidsstyring av anleggsmaskiner gir sjåføren kontroll over lasten, anbefaler optimal hastighet og reduserer ineffektiv tomgangstid. Noe som resulterer i bedre utnyttelse av maskinene og lavere klimagassutslipp, sier Christoffer Hernæs, CDO i Skanska og styreleder i Ditio.

Ifølge pressemeldingen reduserer ikke Ditios nye massetransportløsning bare tomgangstid, men effektiviser også prosessen med å sørge for at ikke-forurenset jord- og steinmasser blir gjenvunnet eller utnyttet, mens forurensede masser blir transportert til godkjente deponi.