Overvåker den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland

Cautus Geo skal overvåke den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland. Det gir ny oppstart, etter at tunnelarbeidene ble stanset ved årsskiftet.

Bergåstunnelen i Grane kommune blir to kilometer lang. Tunnelen inngår i E6-prosjektet fra Svenningelv til Lien på 10,5 kilometer. Den skal etter planen åpnes høsten 2025.

Arbeidene ble imidlertid stoppet for 12 uker siden, 600 meter inne i fjellet, da man overraskende støtte på store mengder løsmasser, trolig fra før siste istid.

Annonse

– Vi bruker erfaringene fra Kronstadtunnelen i Bergen. Også der var utfordringene med løsmasser stor. Vi flyttet instrumenteringen etter hvert som arbeidet gikk framover. Nå skal vi gjøre det samme i Bergåstunnelen, sier COO Atle Gerhardsen i Cautus Geo, i en pressemelding fra selskapet.

– Grunnundersøkelser før arbeidet startet avdekket ikke løsmassene. De viste fjell av dårlig kvalitet i seks ulike soner. Den tredje viste seg å bestå av morenemasser, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen Utbygging.

Kontinuerlig overvåking

Håvard Hind leder Tromsø-kontoret til Cautus Geo. Det er han som leder arbeidet med å sette opp overvåkningen inne i tunnelen.

– Vi monterer deformasjonsslanger (SAAV) på drøyt 30 meter i borehull langs tunneltaket (hengen) til den planlagte tunnelen. Det gir en automatisk og kontinuerlig overvåking. Vi tar ut en 3D-modell av borehullet hvert tiende minutt og kan etablere varsling om definerte terskelverdier overskrides, sier Hind.

– Vi monterer ytterligere enn SAA og kommer til å flytte instrumenteringen innover i fjellet etter hvert som arbeidet skrider frem, etter at det gjenopptas over påske, sier Hind.

Bergåstunnelen i Grane kommune skal bli to kilometer lang. (Foto: Cautus Geo)

LNS med totalentreprise

Entreprenørselskapet LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) har totalentreprisen på E6 Helgeland som nå er under bygging. Totalentreprisen er på 1,1 milliarder kroner (eks. mva.).

– Selv om arbeidet i tunnelen er stoppet, mens vi får etablert instrumentering og legger planen for den videre fremdriften, som skal gi et sikkert arbeidsmiljø og trygge fremdriften i tunnelarbeidet, fortsetter arbeidet på E6-strekningen utenfor tunnelen, sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS.

Strekningen er et komplekst prosjekt, blant annet med flere bruer.

– Isolert vil Bergåstunnelen ikke forsinke fremdriften. Tunnelarbeidene er per dato ikke på kritisk tidslinje, sier Reinholtsen.

Viktig instrumentering

– Arbeidet må utføres på en sikker måte. Da må vi ha måleinstrumenter og annet for å kunne reagere på eventuelle bevegelser i massene. Fram til over påske bruker vi tida på å planlegge en sikker gjennomføring, sier Nyland i Statens vegvesen.

Sammen med  LNS er metoden som skal benyttes avklart.

– Vi gjør det på samme måte som for Jobergtunnelen i Hardanger. Den ble åpnet i 2017. Der er 100 meter bygget i løse masser, sier Nyland.

Ingeniørgeolog Bent Aagaard i Aagaard Geo Consulting er engasjert som ekspert av LNS-rådgiver Aas-Jakobsen Trondheim AS.

– Instrumentering fra Cautus Geo gir øyeblikkelige resultater på nettet. Vi får måling hver halve meter i lang og kritisk profil rett over tunnelen og kan også sette det opp med varsling. Det er akkurat det vi trenger i Bergåstunnelen, sier Aagaard.

E6 Svenningelv-Lien er en delstrekning på E6 Helgeland. Byggingen startet seint i 2021 og veien er planlagt ferdig i 2025.