Full stopp i tunneldriving etter uvanlig funn

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland er satt på pause. Har trolig truffet store mengder løsmasser fra før siste istid.

Statens vegvesen og totalentreprenør LNS AS har møtt på en svært uvanlig utfordring i prosjektet E6 Svenningelv-Lien. Under byggingen av Bergåstunnelen i Grane kommune har tunneldriverne sprengt seg inn i knallharde leire og grusmasser som sannsynligvis stammer fra før siste istid. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: Bygger vei på myr med 90 prosent mindre utslipp

Annonse

I tillegg er området med den spesielle massen svært langt. Kanskje et sted mellom 40 og 80 meter. Selv om massen er tørr og så hard at den kan minne om fjell, har funnet gitt full stopp i fremdriften.

– Vi kan ikke drive videre i slike løse masser før vi vet mer om hvordan de oppfører seg. Nå må vi først finne ut hvordan vi skal ivareta sikkerheten til våre ansatte og så hvordan vi kan bygge en sikker tunnel i igjennom dette partiet. Det sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS.

BEFARING: Statens vegvesen, LNS AS og innleid ekspertise undersøker den visuelle delen av løsmassene innerst på stuffen. (Foto: Statens vegvesen)

Prøveboring ikke nok

Før prosjektet ble langt ut på anbud, prøveboret Vegvesenets geologer fjellet i traseen der tunnelen skal gå. Prøvene tilsa at det ville komme seks soner med fjell av dårlig kvalitet. Nå viser det deg at den tredje sonen ikke er fjell i det hele tatt, men komprimert knallhard leire og grus.

–  Sammen med totalentreprenør og innleid ekspertise skal vi nå gjøre en grundig kartlegging av grunnforholdene inne i fjellet. Så skal det utarbeides en plan for hvordan vi skal bygge oss igjennom området på en trygg og forsvarlig måte. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

E6 Svenningelv-Lien er en delstrekning på E6 Helgeland. Byggingen startet seint i 2021 og vegen er planlagt ferdig i 2025.

PRØVEBORING: Under prøveboring fant Vegvesenets geologer seks soner med fjell av dårlig kvalitet. Men den tredje sonen, 600 meter inn i fjellet, bar på en uventet overraskelse. (Illustrasjon: Statens vegvesen)