NVEs største kontrakt inngått med Anlegg Øst Entreprenør AS

I forbindelse med flomsikringen av Bismo i Skjåk kommune har NVE inngått en anleggskontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS, med en ramme på i underkant av 128 millioner kroner. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang.

Kommunesenteret i Skjåk ble rammet av skadeflom senest i oktober 2018 da elva Otta gikk over sine bredder. Tiltakene NVE nå gjør skal sikre Bismo mot en 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

– Behovet for flomsikring av Bismo ble svært aktualisert av flomhendelsen i 2018, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, i en pressemelding.

Annonse

– Sykehjemmet, samt en rekke boliger og næringsbygg blir nå sikret mot fremtidige flommer, og det er gledelig at vi kommer i gang med selve anleggsfasen.

Flom Bismo

Bilde fra flommen i Bismo oktober 2018. (Foto: NVE)

Totalt 200 mill.kr.

Arbeidene med å sikre Bismo mot flom starter opp umiddelbart og skal stå ferdig i løpet av 2024. Det nåværende bygge- og deleforbudet i det flomutsatte området kan oppheves når tiltaket er ferdig. Tiltaket innebærer blant annet en flomvoll mot Otta på 2250 meter, tre pumpestasjoner, samt sikring av en sidebekk til Otta.

Dette blir det mest kostnadskrevende flomsikringsprosjektet i NVEs historie så langt, med et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner.

Skjåk kommune søkte NVE om bistand til flomsikringen i juni 2019 og er formelt byggherre i prosjektet. NVE har vedtatt å gi statlig bistand og er byggherrens representant i planleggingen og gjennomføringen av sikringstiltaket. Det har vært jobbet intenst med planlegging og prosjektering i forkant av oppstart av anleggsarbeidene.

Kontrakt ble inngått mellom NVE og Anlegg Øst Entreprenør i et møte på Hamar 28. februar 2023. Fra høyre er Odd-Arne Haarseth, NVE, Toril Hofshagen, NVE, Siri Tyseng, NVE, Jan Erik Kvarberg, Anlegg Øst Entreprenør, Arne Olav Kleiven, HRP. (Foto: NVE)