Midlertidig bru på Tretten klar i mai

Arbeidet med støping og graving for fundamentene til brua er i full gang. Brua skal tåle å  bære alle typer kjøretøy og ha et eget felt for gående og syklende. Den skal stå der i flere år og tåle flom.

Detaljplanlegging av fundamentene som skal holde den midlertidige brua trygt på plass ble ferdig i månedsskiftet november/desember i fjor.

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. Det er dette som bruplanleggerne har brukt lengst tid på å planlegge.

Annonse

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringa av den midlertidige brua på Tretten.

Fylkeskommunens entreprenør skal bygge to nye fundament og reparere de tre som står igjen etter brua som falt ned.

Les også: Alle tillatelser godkjent for midlertidig bru på Tretten

Strenge sikkerhetskrav

–  Brua på 140 meter vil få fire spenn. For å holde brua oppe må vi blant annet bygge to helt nye fundament på E6-sida. Det ene skal stå ca. 20 meter ut i elva, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Kravene til fundamentering av midlertidige bruer er de samme som til permanente bruer.

–  Den midlertidige brua skal stå i flere år og bære like store kjøretøy som ei permanent bru. Den må også kunne stå trygt når det blir flom i Lågen, forklarer Klemetrud.

Krevende planlegging

Det har vært krevende å planlegge hvordan det nye fundamentet i elva skal bygges, blant annet når det gjelder valg av byggematerialer. Opprinnelig var planen å bruke stålrør, fordi det ville vært minst belastende for elvebunnen.

– På grunn av lang leveringstid på stål av riktig kvalitet, har vi valgt å støpe et fundament av betong. Vi jobbet med å planlegge begge byggemetodene parallelt, sammen med vår prosjekteringskonsulent og en rekke andre fagfolk, sier Klemetrud.

Grunnboring først

Arbeidet med å legge ut fyllinger i elva for å kunne gjennomføre grunnboringer på østsida av Lågen ble utført den første uka i desember. Prøvene fra grunnen ga viktig informasjon om massene der anleggsarbeidet skal foregå.

–  Vi skaffet oss samtidig kunnskap som vi kan bruke under planlegging av ei ny, permanent bru, sier Klemetrud.

Arbeidet med å støpe fundament under vann har gått greit og tatt kortere tid enn forventet

Det er Dobloug Entreprenør AS som skal utføre arbeidet med fundamentene for fylkeskommunen.

Les også: Arbeider med løsninger etter brokollapsen

Ett fundament er ferdig

På vestsida av Lågen er arbeidet med å reparere det gamle steinfundamentet ute i elva og tilpasse det til den midlertidige brua, ferdig.

Entreprenøren jobber fortsatt med å reparere fundamentet som er lengst inne på land på den sida av Lågen.

–  Nå skal vi forskale for å armere, før vi kan støpe betong på det vestre landkaret. Statens vegvesen kommer til å starte derfra, når de skal montere beredskapsbrua, sier Klemetrud.

Bygging av midlertidig bru

Det er stor byggeaktivitet på østsida av Lågen, der Dobloug Entreprenør skal bygge to helt nye fundament for den midlertidige brua. (Foto: Anders Fosse Skjåk/Innlandet fylkeskommune)

Montering i mars

Veivesenet begynner å montere brudekket i midten av mars. Arbeidet med å skyve ut elementene og sette dem sammen kommer til å vare ut april.

–  Vi må være ferdig med alt arbeid i Lågen innen 15. april, blant annet på grunn av vårflommen. Vi regner med å være klare til å fjerne fyllinga som er lagt ut i elva på vestsida i løpet av mars. Dermed vil kapasiteten til å ta unna vannføringa på stedet doble seg, sier Klemetrud.

– Vi håper at brua skal være klar til trafikk i løpet av mai, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune, til NRK.