Vedum møtte bransjen

En kald januardag tok finansminister Trygve Slagsvold Vedum turen til Sogndal for å møte anleggsbransjen, og høre hvor skoen trykker for tiden. Han reiste hjem med flere nye svar.

På veiutbedringsprosjektet Rv. 13 Bondivik-Fardal møtte finansministeren hovedentreprenør Fosse Maskin og Transport AS, med daglig leder Harald Even Fosse i spissen. Med i ministerens følge var blant annet ordfører i Sogndal kommune, Arnstein Menes (Sp), statssekretær i finansdepartementet, Lars Vangen (Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, og stortingsrepresentant og leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, Erling Sande.

Flere lokale entreprenører var også på plass, blant annet Oddgeir Havnen fra Havnen Anlegg AS, Dag Lomheim i Brødrene Lomheim AS, Leif Norvald Fimreite i FS Anlegg AS, samt MEFs regionsjef i vest, Paul Olaf Baraas og styreleder i MEF avdeling Sogn og Fjordane, Inge Melkevoll.

Annonse

For lite å regne på

Ute på anleggsplassen fikk Vedum høre litt om selve prosjektet, og han møtte noen av lærlingene. Men først og fremst fikk han høre om entreprenørenes utfordringer og bekymringer.

– Det er veldig få prosjekter å regne på for tida. Det er kun tre offentlige anbud ute i markedet, og vi regner på to av dem, sa Harald Even Fosse og etterlyste bevilgninger til flere etterlengtede prosjekter i regionen.

– Hadde vi fått like mye penger som Follobanen, så kunne vi bygd ut hele Sogn og Fjordane, sa han med glimt i øyet, til stor latter fra både ministeren og resten av følget.

– Her i Vestland er det en del prosjekter som ligger mer eller mindre klare i skuffen, som kunne vært igangsatt, sa MEFs regionsjef Paul Olaf Baraas.

– Som blant annet E16 i Gudvangen, E39 Austadtunnelen, Haukeliprosjektet på E134, rv.5 Loftesnes–Kaupanger og flere andre. Også på drift- og vedlikeholdssiden er det mye som kunne vært satt i gang relativt raskt.

MUNTERT: Stemningen var god under besøket, men finansministeren fikk også klare innspill på hva som var entreprenørenes bekymringer. Her blir Vedum og Harald Even Fosse intervjuet av NRK.

MUNTERT: Stemningen var god under besøket, men finansministeren fikk også klare innspill på hva som var entreprenørenes bekymringer. Her blir Vedum og Harald Even Fosse intervjuet av NRK. (Foto: Runar F. Daler)

Har tatt grep

Den voldsomme prisveksten på de fleste innsatsfaktorer ble naturligvis også tema på møtet. Vedum fortalte entreprenørene om flere grep han og regjeringen har tatt for å komme bransjen i møte, noe han også sa til Anleggsmaskinen da vi intervjuet ham like før jul.

– I fjor sommer hadde jeg mye kontakt med anleggsbransjen, og da var det først og fremst drivstoffprisen som var den store problemstillingen, og vi har jo nå fjernet grunnavgiften på anleggsdiesel. Og så var det dette med omtvista krav. Vi har nå sørget for at entreprenører ikke lenger skal behøve å betale moms på omtvistede krav. I tillegg innfører vi på nytt skattefradraget for dem som bor på brakke, som den forrige regjeringen fjernet. Fra 2023 får man 177 kroner fradrag på skatten per dag. Det er jo ikke et enormt beløp, men det hjelper litt i hverdagen, sa Vedum.

Eskalerende asfaltpriser

Det finansministeren derimot ikke virket å være like godt kjent med på forhånd, var at også prisene på sprengstoff og ikke minst asfalt er svært utfordrende for tiden.

– Hver 14. dag er det nye asfalt- og dynamittpriser, og de øker jo hele tiden. Spesielt asfalten er den store stygge ulven nå. Fra vi gir et tilbud, til vi faktisk skal legge asfalten, har prisen gått opp så mye at vi må legge den med tap, fortalte Harald Even Fosse.

– Dette er nettopp litt av poenget med å være med på turer som denne; for å få innblikk i sitasjonen bransjen befinner seg i. Når det gjelder akkurat asfaltkostnadene, så får vi se om det er noen justeringer som kan gjøres, hvis det er sånn at prisene bare går oppover også der, sa finansminister Vedum, som insisterte på at det er viktig for ham og regjeringen at vi har en levende og god anleggsbransje her i landet.

I BRAKKA: Fra venstre: Trygve Slagsvold Vedum (finansminister), Oddgeir Havnen (Havnen Anlegg AS), Dag Lomheim (Brødrene Lomheim AS), Harald Even Fosse (Fosse Maskin og Transport AS) og Paul Olaf Baraas (MEF region Vest). Ordfører i Sogndal kommune, Arnstein Menes, sitter med ryggen til. (Foto: Runar F. Daler)

Forsiktige optimister

Inne i brakka etter at ministeren var reist, var entreprenørene godt fornøyd med besøket, til tross for at ingen løfter ble gitt. Det hadde de heller ikke forventet.

– Jeg tror det er viktig at han kommer ut og får sett hva vi driver med. Det vil selvfølgelig ikke skje noe i morgen, men ved at vi får fortalt hvor skoen trykker, kan det jo påvirke positivt på sikt, sier Inge Melkevoll, styreleder for MEF avd. Sogn og Fjordane.

Regionsjef Paul Olaf Baraas er enig med styrelederen, og tillater seg å håpe at det vil gi resultater.

– Det er jo lov å drømme! Og da håper jeg at pengesekken blir åpnet opp litt, slik at entreprenørene får mer arbeid fremover, sier han.

– Uansett får finansministeren bedre kjennskap til bransjen, hvor den befinner seg i dag, og hvordan vi ser på framtiden. Han kjenner jo bransjen litt fra før også, og besøket her i dag kan være med å bygge opp kunnskap som vil kunne ha verdi senere, når prioriteringer skal gjøres og beslutninger fattes. Det faktum at lederen for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Erling Sande, også var med, gir grunnlag for optimisme, avslutter Baraas.