Rydder skog og bygger vei med samme maskin

Dokka Entreprenør AS er i full gang med å utbedre rv. 22 mellom Sarpsborg og Rakkestad, i Viken. For å fjerne vegetasjonen så effektivt som mulig, ble det påmontert hogstaggregat på selskapets nyeste Hitachi-graver.

Dokka Entreprenør AS er en mellomstor graveentreprenør, med hovedkontor på Dokka. Selskapet ble etablert tidlig på 2000-tallet og har i hovedsak jobbet for Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og byggentreprenører.

Selskapet har en ny og moderne maskinpark, hvor de blant annet satser innenfor det grønne skiftet og har to 25 tonns el-gravere, og flere el-biler.

Annonse

I slutten av oktober hadde selskapet oppstart på prosjektet med å utbedre rv. 22 ved Tranga, i Rakkestad kommune.

Maskinfører på gravemaskin

Vegard Røstadstuen kjørte lastebil i seks år før han for snart et år siden ble maskinfører, og har denne høsten kjørt selskapets nyeste Hitachi-graver med påmontert hogstaggregat. (Foto: Njål Hagen)

Bedre trafikksikkerhet

På vestsiden av veien er det en bratt skråning ned mot jernbanesporet som ligger tett på. Her ligger veien delvis på tørrmur av stein, delvis støttet opp på skråfjell. På østsiden ligger en fjellskjæring så tett på veien at det i dag ikke finnes grøft for drensvann eller snøopplag.

Tilstanden til støttemurene er usikre, og det ble da valgt å trekke veien lengre inn mot øst ved å sprenge fjell. Dette vil gi en bedre linjeføring, bedre avstand mot jernbanen, god drenering av veien og mulighet for snøopplag på begge sider. Trafikksikkerheten vil også bedres betraktelig.

Veistrekningen er ca. 750 meter og i tillegg skal det graves 870 meter VA-grøft. Det skal tas ut ca. 42 000 faste m3 fjell, prosjektet skal stå ferdig i mai 2023 og har en kostnadsramme på ca. 20 millioner kroner.

Hogstaggregat har hugget tre

Nasta-selger Roar Skogvold (t.h.) er sikker på at flere entreprenører kunne hatt nytte av samme løsning som Dokka Entreprenør har valg. Maskinfører Vegard Røstadstuen er veldig godt fornøyd med både maskin og hogstaggregat. (Foto: Njål Hagen)

Spesialjibb

Før bore- og sprengningsarbeidene kunne startes opp, måtte all vegetasjon fjernes og fjellet renskes. Til dette arbeidet tok Dokka Entreprenør i bruk en Hitachi ZX225USLC, som ble levert fra Nasta i sommer.

Beltegraveren på rundt 25 tonn er tilpasset for bruk med hogstaggregatet SP561LF. Dette er levert av Kjell Bolstad AS.

Hogstaggregatet er montert på en spesialjibb som aggregatet kan «låses» til når man belter seg frem i terrenget. Jibben er sveiset på en smal skuffe og gjør at man også kan grave litt, men skuffa er der mest for å kunne brukes til å ta seg frem i terrenget.

– Hitachi-graveren er nesten standard, men har fått nytt bryterpanel på styrespakene for betjening av hogstaggregatet, sier Roar Skogvold, selger hos Nasta.

Det er han som har solgt graveren til Dokka Entreprenør, og møter oss sammen med maskinfører Vegard Røstadstuen på anlegget.

Hogstaggregat på gravemaskin

Hogstaggregatet SP561LF er levert av Kjell Bolstad AS, og er festet til en spesialjibb. Hogstaggregatet låses enkelt med klypene til jibben når maskinen belter seg frem i terrenget. (Foto: Njål Hagen)

Bratt læringskurve

– Graveren er så standard som mulig for å brukes vanlig gravearbeid når hogsten er unnagjort, sier Røstadstuen.

Han kjørte lastebil i seks år før han fikk jobb som gravemaskinfører i for snart ett år siden.

– Jeg er glad for at jeg fikk tillit til å kjøre denne maskinen. Det har vært en bratt læringskurve, men jeg har lært den å kjenne nå, sier han, og viser oss bryterpanelet på styrespakene.

Det er ti små brytere på hvert panel, og det er ingen symboler på noen av dem. Så vi skjønner at det har tatt litt tid å lære seg alle funksjonene. Det er også montert inn en egen skjerm i førerhytta for bruk til SP-aggregatet. Her registreres hvor mye som felles, og hvilken tresort.

Interiør i gravemaskin

Det er montert inn en ekstra skjerm til hogstaggregatet. I tillegg er det montert eget bryterpanel med ti brytere på hver styrespak. Disse brukes for å operere hogstaggregatet. (Foto: Njål Hagen)

Gode klatreegenskaper

Røstadstuen skryter for øvrig av klatreegenskapene til Hitachi-graveren og hvor bra den tar seg frem i terrenget. Han trekker også frem fordelen med å bruke en korthekk-graver til denne typen jobb.

– Veldig bra når man skal jobbe på trange steder, for eksempel når jeg står tett på fjellet og enkelt kan snu meg rundt uten å skrape opp bakloddet, sier han.

Nå er det bare noen få trær igjen som skal felles. Da settes hogstaggregatet til siden og Hitachi-maskinen skal brukes som en vanlig beltegraver på resten av prosjektet.

– Jeg er helt sikker på at denne løsningen kunne flere entreprenører hatt nytte av, avslutter Nasta-selger Skogvold.

Artikkelen ble først publisert i Anleggsmaskinen nr. 10 2022.