NCC skal asfaltere ny innfartsvei til Jessheim

NCC Industry skal på oppdrag for Gjermundshaug Anlegg, asfaltere den nye innfartsveien til Jessheim i Ullensaker kommune. Asfalteringsarbeidet skal være ferdig til høsten.

Det er planlagt å produsere og legge over 22 000 tonn asfalt til den 2,5 kilometer lange innfartsveien, og 300 meter med eksisterende vei. Arbeidet vil pågå i etapper, og de første tonnene med asfalt ble lagt i november i fjor. Det store volumet kommer sommer/høst 2023.

-Vi har solid kompetanse på å utføre denne typen prosjekter og i samhandling med Gjermundshaug Anlegg vil vi gjennomføre et asfaltprosjekt som krever god planlegging og kvalitet i hele leveransen fra produksjon til legging og ferdig vei, sier André Waage, Head of Department NCC Industry, i en pressemelding.

Annonse

Prosjektet innebærer asfaltering av bære- og slitelag av 2,5 kilometer vei, to bruer, kulverter og fem rundkjøringer.

NCC vil i arbeidet benytte et asfaltlag på fem personer, et membranlag på fire personer tre personer involvert ved asfaltfabrikken. I tillegg vil oppdraget involvere en rekke asfalttranportører som skal frakte asfalten fra fabrikk og ut til asfalteringsstedet.

-Asfaltering handler mye om logistikk og samkjøring med anleggsentreprenør. God dialog med kunde om fremdriften står dermed sentralt for å få til et godt asfaltprosjekt, sier Area manager Øistein Bekken.