Kjærkommen veileder for fjellsikringsbransjen

– Det har vært behov for å samordne krav og utførelse innen fjellsikring, for å sikre kvaliteten på arbeidet og sørge for like konkurransevilkår, sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Nå som veilederen endelig er på plass, håper vi den vil brukes, sier Andersen, som selv har vært med å utarbeide den nye veilederen for fjellsikringsbransjen.
Veilederen er et samarbeid mellom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og MEF, og ble lansert i september 2022.

Oppfordrer til å ta veilederen i bruk

– Det har vært et ønske fra bransjen å få på plass en slik veileder, som også er ment som et verktøy for byggherrer i forbindelse med bestilling av fjellsikringsarbeid. I tillegg skal den bidra til å skape en bedre og sikrere arbeidsplass for fjellsikringsarbeidere, fortsetter Andersen.

Annonse

– Veilederen er ikke et offentlig dokument, men en bransjeveileder. MEF anbefaler våre medlemsbedrifter som driver med fjellsikring om å sette seg inn i og benytte denne veilederen, og vi henstiller også byggherrer om å gjøre å det samme.

Forankret i hele bransjen

Daglig leder i Wimo Fjellsikring, Anders Lindstad, har også vært med å utarbeide veilederen. Han fremhever det gode og brede samarbeidet som ligger bak.

– Dette er første gang det har blitt laget en felles bransjeveileder som dette. Og ettersom både EBA og MEF står bak, er veilederen forankret i mer eller mindre hele bransjen, sier han.

– Denne veilederen er et skritt i riktig retning, slik at vi får vist mer av alt det gode arbeidet som gjøres. Jeg håper og tror at dette er et stort skritt på veien til å vise byggherrene der ute at fjellsikringsbransjen er en seriøs bransje, som ikke bare er en liten del av anleggsbransjen, sier Lindstad, som røper at han har enda større ambisjoner for bransjen på sikt.

Eget fagbrev på sikt?

– Mitt langsiktige mål er å få løftet frem fjellsikring som en egen bransje. Drømmen er at fjellsikring på sikt kan bli et eget fagbrev, selv om jeg har blitt fortalt at det er et langt lerret å bleke. I fjor fikk vi en fordypning i fjellsikring innenfor fjell- og bergverksfaget. Det var et viktig skritt på veien, som vi er veldig stolte av, sier han.

– Den nye veilederen vil bidra til å synliggjøre faget og løfte alle aktører opp til samme nivå. Vi har for øvrig, gjennom dette samarbeidet, sett at det meste av arbeidet som utføres er mer likt fra selskap til selskap enn vi tidligere har vært klar over.

Tar imot innspill

Både Anders Lindstad og Frode M. Andersen presiserer at Veileder for Fjellsikringsbransjen skal være et levende dokument. De tar derfor gjerne imot innspill fra brukerne.