Erstatter midlertidig bro med ny midlertidig bro

Statens vegvesen bygger ny midlertidig bro på E6 over Badderelva i Kvænangen kommune. Den flomskadde broa skal rives før snøsmeltinga starter for alvor.

Badderelv bro på E6 i Kvænangen i Nord-Troms måtte stenges på kort varsel etter en skade under vårflommen i 2022. Trafikken på E6 har siden gått over en lysregulert enfelts midlertidig bro som ble bygget oppå den skadde broa.

Skal rive brua

Nå skal broa fra 1986 rives. Dette må skje tidlig på våren. Statens vegvesen er bekymret for at årets vårløsning skal føre til ytterligere skader på broa, noe som kan påvirke både trafikken og omgivelsene.

Annonse

– Vi skal bygge omkjøringsvei, og sette opp en ny midlertidig bro med to kjørefelt. Dette gir bedre fremkommelighet for trafikken enn dagens lysregulerte bro med ett kjørefelt. Ny midlertidig bro skal brukes helt fram til ny permanent bro står ferdig i 2025, sier prosjektleder Knut Hågensen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Ny midlertidig bro

Omkjøringsvei og ny midlertidig bro skal bygges oppstrøms nåværende bro, og følger den gamle E6-traséen.

Hvorfor ble det ikke satt opp ei tofelts midlertidig bro på omkjøringsvei med en gang Badderen bro ble stengt?

– Brostengingen sist vår var en akutt hendelse med store omkostninger både for gjennomgangstrafikken og lokalsamfunnet. Statens vegvesen måtte snarest mulig finne en løsning for å få åpnet veien igjen, og det greide vi på en uke. Denne gangen har vi litt bedre tid på oss til å klargjøre omkjøringsvei og skaffe til veie en tofelts bro, sier Hågensen.

Før vårflommen

Men veivesenet har ikke all verdens tid. De har søkt Kvænangen kommune om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette for å få på plass en midlertidig bro og rive den gamle før årets vårflom setter inn.

Ny bru klar i 2025

Samtidig pågår arbeidet med reguleringsplan og planlegging av ny permanent bro for fullt.

– Det stilles helt andre krav til nye veibroer i dag enn i 1986, og den nye broa som skal bygges vil naturlig nok få en annen konstruksjon, godt tilpasset vannføringen i Badderelva. Vi planlegger for byggestart våren 2024, sier Knut Hågensen.

Fram til 2025 må altså trafikantene på E6 gjennom bygda Badderen leve med midlertidige løsninger.