To tilbud på å bygge Elverhøybrua

Consto Anlegg Midt AS og Gjermundshaug Anlegg er videre i konkurransen om å bygge rv.70 Elverhøybrua.

– Vi er fornøyde med at vi fikk inn de to tilbudene, i en ganske krevende anbudskonkurranse med mange fagfelt involvert. Prisene er som forventet noe høyere enn tidligere kostnadsoverslag, men gjenspeiler den prisøkningen som har kommet i anleggssektoren de siste par årene, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth, i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Dette inngår i entreprisen

– Entreprisen omfatter alle fag som ikke er en del av FoU-avtalen Statens vegvesen har inngått med Prodtex Industri AS for levering av ståloverbygningen til selve brua, sier Brudeseth.

Annonse

Veivesenet har mottatt følgende tilbud fra entreprenørene:

Consto Anlegg Midt AS pris kr. 86 418 065.-

Gjermundshaug Anlegg pris kr. 88 266 636,-

Brudeseth påpeker at hovedarbeidene i tillegg blir:

  • Stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring.
  • Pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler (derav en med spuntkasse i elva Driva).
  • All veibygging.
  • Riving og fjerning av de to eksisterende bruene.

Les også: Lyser ut konkurranse for rv. 70 Elverhøybrua