Skjerpede krav i avfallsforskriften – er din bedrift beredt?

Miljødirektoratet har endret Avfallsforskriften. Fra og med 1. januar 2023 kreves det at matavfall og plast skal sorteres ut av husholdningsavfallet. Forskriften krever den samme utsorteringen av næringsavfall som for husholdningsavfall.

– De fleste MEF-bedrifter har en kantine eller spiserom på kontoret, anlegget eller brakkeriggen. Det betyr at de nå må begynne å sortere ut både matavfall og plast fra restavfallet, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avdeling Gjenvinning.

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler)

– Forskriften krever i tillegg at det utsorterte avfallet skal leveres til materialgjenvinning eller biogassproduksjon/kompostering. Derfor er det viktig at bedriftene der ute får gjort endringer i sine avfallsavtaler så raskt som mulig.

Annonse

Ifølge Huse-Fagerlie vil de nye kravene gjelde for både kontorer, butikker og kjøpesentre, hoteller, og restauranter, samt spiserom på anleggsplasser, brakkerigger og lignende.

– Dette stiller strengere krav til avfallshåndteringen. Mye av det som til nå har gått til energiutnyttelse kan ikke lenger følge denne strømmen, men må leveres til godkjent gjenvinning, sier han.

– For mange avfallsselskaper betyr dette lang transport og høyere kostnader enn hva vi er vant med, og dette kan bli en utfordring utover vinteren mange steder i landet.