Bygging av ny lufthavn i Bodø vedtatt

– Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Dette er en etterlengtet dag for Bodø kommune og hele Nordland, og jeg gleder meg på deres vegne over denne litt tidlige julegaven, sier Nygård.

Vedtaket Avinor har gjort betyr at Bodø etter planen får en helt ny og moderne lufthavn i 2029. Første spadetak blir i 2024. Kostnadsrammen er 7,2 milliarder 2022-kroner, der Avinor skal bidra med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.

Annonse

– Med dette vedtaket er prosjektet endelig ordentlig i gang. Bodø har jobbet hardt for å få dette på plass, sammen med Avinor og Forsvaret. Det står det respekt av, og jeg ønsker partene lykke til videre i det jeg er helt sikker på blir et bra samarbeid også framover, sier samferdselsministeren.

Bakgrunnen for flyttingen

Forsvarets operative virksomhet med kampfly er flyttet fra Bodø til Ørland og Evenes. Evenes overtok oppdraget om QRA (kampflyberedskap) i 2022. Bodø vil, som alle sivile flyplasser, kunne brukes i tilfelle krise/krig. Ifølge pressemeldingen er det satt av midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basen er lagt ned, for bedre å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker. Det skal bevares, blant annet noen sheltere for beskyttelse av kampfly, også når ny flyplass i Bodø er på plass. I tillegg til at det også tilrettelegges for kapasitet til å ta imot store transportfly.

– Det er positivt at Avinor nå har vedtatt bygging av ny flyplass i Bodø og at det vil bli lagt til rette for god etterbruk. Planene for byutvikling i Bodø er et viktig regionalt prosjekt og regjeringen har vært opptatt av å finne gode løsninger i dialog med partene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Samtidig skjer dette i en tid med et bekymringsfullt bakteppe. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer alvorlig. Norge er helt avhengig av alliert hjelp i krise og krig, og derfor må vi ha planer for hvordan vi skal ta imot hjelp den dagen vi trenger det. Forsvaret vil beholde kritisk infrastruktur i Bodø. Vi må kunne ta imot støtte på flere steder i Norge, og spesielt i nord, sier forsvarsministeren.

Økt statlig bidrag

Den nye lufthavnen skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. I statsbudsjettet for 2022, som ble lagt fram høsten 2021, ble det presentert en finansieringsplan for den nye lufthavna. Som følge av den økonomiske situasjonen etter pandemien utsatte Avinor sitt utbyggingsvedtak i januar 2022. I revidert nasjonalbudsjett 2022, som ble lagt fram våren 2022, økte staten sitt bidrag. Med dette ønsket Samferdselsdepartementet å legge til rette for et positivt utbyggingsvedtak i Avinor.

– Flyttingen av Bodø lufthavn er et viktig prosjekt for regjeringen, og jeg er glad for at økningen i statens bidrag har ført til at Avinor nå har fattet et utbyggingsvedtak for den nye lufthavna, sier samferdselsminister Nygård.

Finansieringen av den nye lufthavna utgjør offentlig støtte etter EU/EØS-regelverket. Samferdselsdepartementet er i dialog med ESA om saken. En godkjenning er ventet å være klar i 2023.