Stor fest i vest da E39 Svegatjørn-Rådal ble åpnet

Jubelen var stor da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet ny E39 mellom Os og Bergen med båtbyggerøks.

– Å åpne ny vei er alltid en festdag, men vi gjør ikke dette for moro skyld. Når vi bygger nye veier, vedlikeholder eller utbedrer, er det for at det skal bli tryggere og gi et bedre tilbud på en eller annen måte. Nettopp det skjer på denne strekningen fra i dag, sa samferdselsminister Nygård, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Trafikksikker vei

Syv år har det tatt å bygge det nye veisystemet mellom Bergen og Os. Mandag åpnet statsråden en trafikksikker vei med midtrekkverk, og god framkommelighet.

Annonse

Åpningen av den nye veien er godt nytt for trafikken mellom Os og Bergen. Reisetiden kuttes med 17 minutter. Samtidig slipper naboene til den gamle europaveien gjennomgangstrafikken. I sum har trafikken vært mer enn 15 000 biler på dagens veier mellom Os og Bergen.

Veivesenet har beregnet at 12 000 av disse kjøretøyene vil ta den nye motorveien, mens mellom 2000 og 3000 vil kjøre på tidligere E39. På fylkesveien over Fanafjellet vil trafikken synke til om lag 1000 biler i døgnet.

Enorm tidsbesparelse

Assisterende veidirektør Ove Myrvåg sa det er uvanlig at en veiutbygging på om lag 20 kilometer halverer reisetiden.

– Tidsbesparelsen fra gammel til ny vei sier naturligvis mye om den gamle veien. Det er en typisk vestlandsvei som nå får sin avløsning, sa Myrvåg i sin tale.

Norges lengste tunnel med 100 km/t

E39 Svegatjørn–Rådal var, da det ble utlyst i 2014, Hordaland fylkes største veianlegg i historien. Anlegget består av 18 kilometer ny firefeltsvei, med totalt fire nye tunneler med doble tunnelløp. Lyshorntunnelen er med sine 9,3 kilometer Norges lengste tunnel med fartsgrense 100 km/t.

Det er totalt sprengt åtte nye løp med en totallengde på 28,7 kilometer.

Verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen, er til sammenligning 24,5 kilometer.

Tunnelene er blant de tryggeste i Europa, fylt opp med sikkerhetsutstyr, kamera og nødutganger for hver 250 meter.

Bedring i nærmiljøet

Under arrangementet var det taler fra assisterende Statsforvalter i Vestland, Kjell Kvingedal, fylkesordfører Jon Askeland og ordfører i Bjørnafjorden Trine Lindborg. Veidirektøren var representert ved Ove Myrvåg. Os Mannskor skapte høytidelig ramme, og Myrna & Tom Tom laget gladstemning for unge og gamle.

Fra mandag 31. oktober kan trafikantene se frem til redusert reisetid mellom Os og Bergen og redusert kø i Laguneområdet og Skjoldskiftet. I tillegg vil alle som bor langs Osvegen i dag oppleve en bedring i nærmiljøet når trafikken føres over på ny E39, ifølge meldingen fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen bød på «17. mai-stemning» med mange mennesker, glade barn og feiende janitsjarmusikk på Kolskogen i Os kommune den siste dagen i oktober. (Foto: Statens vegvesen)

Fakta om prosjektet:

Lengden på E39 er 16,2 kilometer og på rv 580 er den 2,2 kilometer.

Det er bygd to kilometer ny fylkesvei med gangvei, og prosjektet har bygget 2,4 km ny gangvei.

Det er bygd syv broer, en undergang og portaler, og i alt i 15 tunnelåpninger.