Rift om anleggsteknikk-plassene

Nylig arrangerte Borgund videregående skole en egen anleggsdag for første gang. Det kan inspirere Vg1-elevene til å velge Vg2 Anleggsteknikk, en linje det allerede er langt flere søkere til enn plasser.

Anleggsteknikk er en populær linje, med et svært begrenset antall skoleplasser. På Borgund videregående skole i Ålesund er det to klasser Vg2 Anleggsteknikk, med til sammen 24 elever, mens det på Romsdal videregående i Molde er én klasse med 15 elever.

– I år var det 80 søkere på de totalt 39 skoleplassene i Ålesund og Molde. Det er stor interesse for anleggsteknikk, og det er helt klart behov for flere skoleplasser i regionen, sier opplæringskonsulent Henning Sunde i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) Møre og Romsdal.

Annonse

Henning Sunde i OKAB og avdelingsleder ved skolen, Marte Brandsegg, var godt fornøyde med anleggsdagen, men legger ikke skjul på at det er behov for flere skoleplasser i anleggsteknikk. (Foto: Runar F. Daler)

– Slik det er nå, blir det høye karakterkrav for å komme inn på anleggsteknikk. Dette er lite hensiktsmessig, når vi vet at mange av de mest praktisk anlagte elevene, som kanskje kan bli de beste maskinførerne, ofte ikke har de beste karakterene.

Moderne og fremtidsrettet

På anleggsdagen på Borgund vgs. ble rundt 150 elever (inkludert en klasse på besøk fra Sykkylven vgs.) fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg1 Teknologi- og industrifag (TIF) først samlet i auditoriet for et «inspirasjonsforedrag». Torstein Gjerde, daglig leder i Opshaug AS, og Tarjei Rødset, daglig leder i ACO Anlegg AS, fortalte og viste bilder fra enkelte større prosjekter som bedriftene har gjennomført den senere tid, både hver for seg og i et arbeidsfellesskap som også inkluderte Busengdal AS.

– Denne anleggsdagen er et kjempepositivt initiativ, og vi er imponert over engasjementet fra skolen. Bransjen trenger jo rekruttering, sier en entusiastisk Tarjei Rødset til Anleggsmaskinen.

– Vi takket selvfølgelig ja til å stille opp her. Vi ønsker jo å være synlige og vise fram bransjen, sier Torstein Gjerde.

Torstein Gjerde i Opshaug AS (t.v.) og Tarjei Rødset i ACO Anlegg AS holdt et inspirerende innlegg for Vg1-elevene. (Foto: Runar F. Daler)

– Dette er en moderne og fremtidsrettet bransje, hvor det blant annet er fokus på elektrifisering, digitalisering, bruk av droner, gjenbruk av masser, miljø og bærekraft. Det er mange muligheter i bransjen, med en rekke ulike arbeidsoppgaver, og det er også mulig å ta videre utdannelse, som for eksempel teknisk fagskole.

– Det er en også en bransje med stadig større mangfold, og den er faktisk ikke så maskulin som man kanskje skulle tro, fortsetter Rødset.

– Vi håper dette blir et årlig arrangement, og vi kommer gjerne tilbake neste år, smiler han.

Elias Aarflot (t.v.), som går Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og Roder Iversen som går Vg1 TIF, syntes asfaltutleggeren var tøff. Asfaltør i Veidekke, Rolf Vikene (t.h.), var naturligvis helt enig. (Foto: Runar F. Daler)

– Virker som et spennende yrke

Etter foredraget kunne elevene besøke et titalls ulike bedrifter, som hadde stilt ut maskiner og utstyr på skolens område. OKAB hadde også med seg en anleggsmaskinsimulator, som falt i smak blant mange. Vi møtte blant annet to elever som var veldig begeistret for Veidekkes asfaltutlegger.

– Dette er jo en skikkelig tøff maskin! Det ser spennende ut å jobbe med en sånn, sier Roder Iversen (15), som går Vg1 TIF. Han synes anleggsdagen er et bra tiltak fra skolens side.

– Her får vi vite litt mer om hva vi kan bli og hvilke ulike retninger vi kan gå. Det er spennende å høre om. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal velge neste år, men etter denne dagen er anleggsteknikk helt klart et aktuelt alternativ.

– Ja, dette virker absolutt som et spennende yrke, stemmer Elias Aarflot (16) i. Han går på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.

– Likevel tror jeg nok jeg kommer til å søke på tømrerlinja, for jeg har lyst til å bruke kroppen enda mer, sier han.

Samantha Haddal, som er lærling i anleggsmaskinførerfaget, hadde bra kontroll i simulatoren. OKABs Are Haukaas følger med i bakgrunnen. (Foto: Runar F. Daler)

Fornøyd med dagen

Avdelingsleder ved skolen, Marte Brandsegg, er fornøyd med anleggsdagen, som hun håper kan stimulere til ytterligere interesse for anleggsteknikk blant elevene.

– Vi håper at elevene på Vg1 med en dag som denne skal få mer kjennskap til alle mulighetene som finnes i anleggsbransjen, sier hun.

– Vi ønsker å ha en nærhet mellom næringslivet og skolen, slik at elevene møter bransjen, og bransjen blir kjent med elevene. Det er positivt både for skolen, bransjen og elevene.
Henning Sunde fra OKAB er også tilfreds med nyvinningen ved Borgund vgs., men understreker igjen viktigheten av flere skoleplasser.

– Det jobbes nesten daglig med å legge press på politikerne for å få opprettet flere skoleplasser. For bransjen trenger folk. Og det er ikke bare maskinførere det er snakk om. Det trengs lærlinger og fagarbeidere «over hele fjøla», sier han.

– Jeg tror det er bra timing å arrangere anleggsdagen nå, i god tid før elevene skal velge linje til våren. Vi håper dette nå blir et årlig arrangement, sier han.

Anleggsdagen var interessant også for mediene. Her blir en gruppe elever intervjuet av NRK. (Foto: Runar F. Daler)

Øke til 15 elever i hver klasse?

Det var Jarle Øyen, lærer ved Vg2 Anleggsteknikk ved skolen, som hadde den opprinnelige ideen om en egen anleggsdag. Han fikk med seg Jonathan Søyland Steinsvik hos Busengdal AS på planene, og så begynte ballen å rulle.

– Det er tre-fire år siden jeg fikk ideen, men så kom koronaen og utsatte det litt. Jeg synes elevene fortjener en dag som denne, og håpet er at de skal få bedre innblikk i hva bransjen går ut på, og hvilke muligheter som finnes der ute. Jeg synes det har funka veldig bra i dag, selv om været kunne vært litt bedre. Men det får vi jo ikke gjort noe med, sier han.

Det var Jarle Øyen, lærer ved Vg2 Anleggsteknikk ved Borgund vgs., som hadde den opprinnelige ideen om en egen anleggsdag. (Foto: Runar F. Daler)

– Anleggsteknikklinja her på Borgund ble starta opp i 2007. Det begynte med én klasse, men tilbudet ble utvidet til to klasser i 2012, da jeg begynte her. I år var det 50 søkere på de 24 plassene ved skolen, og det er helt klart behov for flere plasser. Utfordringen vår er at vi verken har plass eller ressurser til å opprette flere klasser. Vi kunne eventuelt gått opp til 15 elever i hver av de to klassene i stedet for 12, slik det er i dag. Det vil i hvert fall hjelpe litt.