Utviklet sikkerhetsglass fra sykehussengen

Kai Børre Andersen jobbet med bilglass i mange år og leverte i tillegg sikkerhetsfilm for bruk på blant annet anleggsmaskiner. Da en stor maskinaktør tok kontakt med ønske om å øke sikkerheten for maskinførerne, utviklet han like godt en ny type sikkerhetsglass.

Sikkerheten for maskinførere som jobber på steder hvor det kan finnes rester av sprengstoff eller forsagere (eksplosiver som ikke har gått av ved avfyring) er uten tvil viktig. Det gjøres stadig tiltak for å bedre sikkerheten, men allikevel skjer det ulykker.

Den sikreste måten å unngå personskader på er å bruke ubemannede maskiner på slike områder, men det er ofte upraktisk og ikke minst kostbart. En annen måte er å bruke gitter foran rutene i førerhytta, men det stopper ikke småstein og glassbiter fra å trenge inn i førerhytten.

Annonse

For å imøtekomme kravene og ønsker fra maskineiere/-førere er det kommet flere typer av sikkerhetsglass på markedet, og blant de nyeste er sikkerhetsglasset fra Xplosafe.

ENKELT: Daglig leder og gründer Kai Børre Andersen viser hvor enkelt det er for en person å montere selskapets sikkerhetsglass. Ruten veier kun ca. 35 kilo og skrus fast i originalfestene. (Foto: Njål Hagen)

Høyt tempo

Da Anleggsmaskinen ankommer lokalene til Xplosafe på Skui, ikke langt fra Sandvika i Viken, spør vi etter Kai.

– Det er Kai Børre dere skal møte. Du skjønner vi har tre ved navn Kai her, sier en smilende og meget imøtekommende Chris Sæter.

Han er én av fem ansatte i den relativt nystartede sikkerhetsglassprodusenten, og forteller at i tillegg til Kai Børre, som er gründer og daglig leder, jobber faren til Kai Børre her, han heter Kai Henrik, begge med etternavn Andersen, og tredjemann er Kai Marius Klein. Vi blir servert en kopp kaffe, og snart kommer en ivrig Kai Børre inn lokalet.

– Du skjønner jeg trives best ute hos kundene eller i produksjonshallen, og ikke så godt bak pc-skjermen, sier han, og forteller at selskapet leverte sine første sikkerhetsruter ved nyttår, og har så langt levert ca. 300.

Kai Børre Andersen drev i mange år flere Riis Bilglass-avdelinger, og kjørte roadracing profesjonelt i ti år, blant annet VM i Supersport. Etter å ha solgt bilglass-virksomheten startet han med import og salg av sikkerhetsfilm, men etter en ulykke på motorsykkelen ble han liggende på sykehuset en periode. Det var da han fikk ideen til å utvikle sikkerhetsglass for bruk på anleggsmaskiner.

PRODUKSJON: I lokalene på Skui utvikles og produseres sikkerhetsglass i 12 mm polykarbonat og med rammer i aluminium for bruk på en rekke anleggsmaskiner. (Foto: Njål Hagen)

Lokale leverandører

– Jeg ble kontaktet av en stor aktør i bransjen som kjente godt til at jeg hadde jobbet med bilglass og sikkerhetsfilm, og som mente jeg burde lage sikkerhetsglass til maskiner, sier Andersen.

Han forteller at han straks begynte å tenke ut hvordan det skulle gjøres, og at det var flere kriterier som skulle oppfylles.

– Glasset skulle være lett å se gjennom, det skulle ha lav vekt og selvfølgelig sikkert, sier Andersen.

Det var viktig for han at ruten skulle være mest mulig lik standard glassrute og uten ujevnheter, som kan oppstå i ruter av polykarbonat. Ujevnheter i glasset kan gjøre at maskinføreren blir uvel etter noen timer bak spakene.

Han tok kontakt med en svensk produsent av polykarbonat og et lokalt sveisefirma som er gode på aluminium, og fikk laget en prototyp.

– Polykarbonat er 300 ganger sterkere enn glass i samme tykkelse, og vi bruker 12 mm tykke plater i rutene. I tillegg legges det på en coating på begge sider for å hindre riper og som reduserer UV-stråler. Ramma lages i aluminium av et lokalt mekanisk verksted som holder til 250 meter lengre ned i gata her, og alt av syrefaste bolter og skruer er også fra en lokal leverandør, sier Andersen.

Han forteller at tetningslisten de bruker er samme type som brukes i offshore-bransjen, og at denne også lages av et lokalt firma. At Andersen valgte en ramme i aluminium gjør at en frontrute fra Xplosafe kun veier ca. 35 kilo og enkelt monteres av en person.

PRODUKSJON: Chris Sæter i ferd med å gjøre klar aluminiumsrammen før innmontering av sikkerhetsglasset. (Foto: Njål Hagen)

Tre kilo dynamitt

Før Andersen startet full produksjon fikk han testet at ruten tilfredsstiller kravene til standarden EN 13124-2, som setter krav til eksplosjonsmotstand.

– Vi monterte ruta i en container som ble plassert i steinbruddet til Franzefoss. Tre kilo dynamitt ble plassert tre meter fra ruta og fyrt av. Jeg var sikker på at ruta skulle gå, men da støvet la seg var ruta like hel, men det var fullt av hull i containeren, sier Andersen.

Siden da har det vært full fart hos Xplosafe, og han forteller at de så langt har ruter som passer til alle Nextgen-gravemaskinene (fra 16 tonn) til Caterpillar, Volvo-gravere fra 14 tonn, Liebherr-gravere fra 16 tonn (både lang og kort hytte) og de er nå i gang med å lage ruter til Hitachi- og Komatsu-gravere.

– Vi er også i gang med å utvikle ruter for bruk på hjullastere som brukes i kantklipping. Ryker en lenke på kantklipperutstyret vil man ikke ha den inn i førerhytta, sier Andersen. Ruter til hjullastere er ofte buede og er mer krevende å lage enn ruter til gravemaskiner.

Andersen forteller at de ikke bare leverer sikkerhetsglass til bruk som frontruter, men til alle rutene i førerhytten. Mens frontrutene enkelt skrus fast i originalfestene på maskinene, blir side- og bakruter limt.

ESKE: Alle rutene blir levert med et monteringskit som inneholder bruksanvisning, godkjenninger, og monteringsskruer i syrefast stål. (Foto: Njål Hagen)

Alle maskiner

Siden Xplosafe begynte å levere sikkerhetsglass ved nyttår, har de fått mange entreprenører på kundelisten, som blant annet Veidekke og Hæhre, og utleieselskapet Rental Group.

Andersen forteller at de har hatt tett samarbeid med entreprenører i forbindelse med utviklingen, og at dette har bidratt stort i oppstartfasen.

Sikkerhetsglass monteres vanligvis på store gravemaskiner som jobber i tunneldriving, riving og ikke minst i sprengstein, men enkelte entreprenørselskaper har sett at montering av sikkerhetsglass er en enkel og god sikring av maskinfører i alle typer arbeid.

– Veidekke har uttalt at de skal ha sikkerhetsglass på alt av gravemaskiner, både på belter og hjul, sier Andersen.

Som nevnt har Xplosafe levert ca. 300 ruter i Norge så langt i år og alt salg går gjennom maskinforhandlerne. Nå er selskapet er nå i gang med å etablere seg i Sverige og Finland.

– Vi har brukt lang til på å utvikle noe som er bra, men det viktigste er ikke å bli veldig store, men serve de kundene vi har på en god måte, avslutter Kai Børre Andersen.

Statens vegvesen Håndbok V773, veiledning byggekontrakter.

C2 – 31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Anleggsmaskiner – krav til glass for maskiner i fareområde:

Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN 13123-2:2004 som hinder at operatør blir skadet dersom det skal skje en detonasjon av det gjenstående sprengstoffet.

Det skal normalt ikke være gjenstående sprengstoff, men siden dette kan forekomme, er det stilt krav til spesielt glass som hinder skade.

Når det gjelder hvilke maskiner som kommer inn under kravet kan det bli en diskusjon på anlegget, og det er her viktig med en god dialog. Det er ikke to streker under svaret her. Dersom en lastebil kjører til og fra med sprengsteinsmasse fra skjæring til linja, vil denne normalt sett ikke ha krav om sikkerhetsglass som nevnt over. Men dersom bilen kjører forbi tett på eller blir stående med eksponeringsflate rett mot fareområde slik at operatør utsettes for risiko, vil bilen ha krav om glass i sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN 1063 og EN 13123-2:2004. I tvilstilfeller må man vise skjønn her, og gjerne tenke alternativt, ved at man rigger lastingsområdet slik at lastebiler eller dumpere ikke får glass eksponeringsflate mot fareområdet.