Nye underjordsrigger fra Epiroc

Epiroc lanserer nye underjordsrigger – Boomer E10 og E20 med henholdsvis en og to bommer og servicekurv. Riggene har oppgradert førermiljø og med automasjon for fremtiden.

Riggene erstatter E1C- og E2C-riggene som er mye brukt på anlegg så vel som i gruvedrift. Boomer E10 og E20 markerer et skifte og gjennombrudd for automatisering av selve boreoperasjonen på stuff. Begge riggene er tilgjengelig med batterielektrisk drivlinje for nullutslipp ved forflytning, skriver Epiroc i en pressemelding.

Dette blir en «hit»

Espen Paulseth, som er ansvarlig for underjordsproduktene i Norge, sier at dette blir en «hit».

Annonse

– Vi har solgt mange E2 gjennom årene. Nå har vi tatt med oss det beste og lagt til en masse snadder, og i tillegg er den klargjort for fremtidige funksjoner og automatisering. Dette er maskiner med et stort bruksområde, sier Paulseth.

Den vil fortsatt kunne leveres med enboms DH-versjon der den kan bore på diesel i forbindelse med sikring og mindre boreoppgaver. Standard versjon E20 leveres med bormaskiner fra 18 kW og opptil 40 kW. Det er versjonen med boremaskin på 30 kW som er mest solgt i Norge. Ifølge Paulseth kan riggen, som tidligere, leveres med scanner (profiler), karuseller for langhullsboring, utstyr for piperoofing, watermist og retarder for sikker bruk i brattere tunneler, for eksempel utbygging av vannkraft.

– Vi har allerede solgt to maskiner til Skanska og RG Tunnel for levering i 2. kvartal 2023, sier Espen Paulseth.

Espen Paulseth, som er ansvarlig for underjordsproduktene i Norge, sier at dette blir en «hit». (Foto: Njål Hagen)

Bygget for både tunnel- og gruvedrift

Boomer E10 og E20 skal gi stor fleksibilitet og et stort dekningsområde. Ifølge Epiroc er dette takket være smidig størrelse og de kraftige og gjennomprøvde BUT 45 bommene. Som en del av Epirocs Smart-serie er riggene utstyrt med en lang rekke automatiske funksjoner som skal øke sikkerheten for operatører og forbedrer produktiviteten. Det er flere varianter av matere med og uten teleskop, som skal kunne håndtere de fleste applikasjoner når heavy-duty utstyr er nødvendig.

Med et redusert lydnivå, mindre vibrasjoner, bedre sikt, nytt ergonomisk kjørepanel og kjørespak (uten ratt) skal operatørene kunne jobbe komfortabelt og sikkert. (Foto: Epiroc)

Smarte løsninger

Med funksjoner som teleremote drilling, auto level og set up assist skal disse riggene gi nye muligheter. Eksempelvis skal det kunne bores kontinuerlig på automatikk ved pauser og mannskapsbytte. Ved å benytte de nye borekronene Powerbit X skal man kunne kjøre opptil ti ganger lenger pr. borekrone. Ifølge Epiroc gjør dette at man reduserer eksponering for fare og man sparer tid ved å unngå stopp i boringen.

– Takket være teleremote drilling kan man bore en hel stuff fra et kontrollrom. Dette blir naturligvis tryggere i tillegg kan vi oppnå opptil 25 prosent økt produktivitet med Powerbit X borekroner, boring under mannskapskifte og matpauser, sier Camilla Spångberg, Global Product Manager i Epirocs Underground division.

Tidligere hadde bommene canbusstyring, nå har også hele kjøretøyet canbusstyring. Dette muliggjør langt større muligheter for automatisering og bedre kontroll samt enklere feilsøking.