Millionkartlegging av skogverdier

Nå starter en av Norges største kartlegginger av verdier i norsk skog. Store områder i Nordland skal under lupen.

Formålet er å gi skogeierne et godt grunnlag for å drive bærekraftig forvaltning av sine eiendommer, skriver Statskog i en melding.

– Vi kartlegger både økonomiske og miljømessige verdier, slik at vi sikrer drift i tråd med høye kvalitets- og miljøstandarder i skogbruket, sier Siw Bleikvassli, leder av takstutvalget.

Annonse

1,3 millioner dekar takseres

Totalt skal 1,3 millioner dekar produktiv skog takseres de nærmeste årene. Skogområdene tilhører om lag 1200 skogeiere og ligger i kommunene Grane, Vefsn, Hattfjelldal og Hemnes.

Arbeidet har en økonomisk ramme på 13 -15 millioner kroner og skal være svært omfattende i norsk sammenheng.

Allskog har fått kartleggingsoppdraget etter en offentlig utlysning. Oppdraget gjennomføres fram til og med 2024.

Tømmerdrift og miljøverdier

Formålet med en slik omfattende kartlegging skal være å gi skogeiere en oppdatert ressursoversikt, ikke minst av viktige miljøverdier i skogen.

– Kartleggingen er et viktig verktøy for bærekraftig forvaltning og gjør skogeierne i stand til å drive moderne og miljøvennlig skogsdrift, sier Kjell Anders Vikan, plansjef i Statskog.

Fellestakst med flere samarbeidsaktører

Prosjektet er en del av statsforvalterens hovedplan for skogbruksplanlegging, og gjennomføres som en fellestakst med Statskog, andelseierlag og kommuner. Det er om lag 1200 skogeiere i prosjektet, hvor Statskogs andel utgjør om halvparten av arealet, ifølge meldingen.

Involverte i prosjektet er: Private skogeiere v/skogeierlagene, Hemnes kommune, Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Statskog og Statsforvalteren i Nordland.