Lokal entreprenør skal oppgradere Torghatten

Torghatten skal få en nødvendig oppgradering og et kvalitetsløft gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Nasjonale turistveger, Brønnøy kommune og Nordland fylkeskommune.

Tiltakene innefatter nytt servicebygg, ny parkeringsplass samt universelt utformet gangsti, benker, informasjonstavler samt nye stier og trapper utenfor og inne i Torghatthullet, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

Forberedende entreprise

Byggingen av parkeringsanlegg med servicebygg skal gjennomføres av det lokale firmaet, og MEF-medlem, OK Kristoffersen Entreprenør AS, mens Stibyggjaren AS skal stå for etablering av sti-trasé og trappearbeider i naturlandskapet rundt og gjennom Torghatthullet.

Annonse

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020, og fjellområdet inn mot Torghatthullet ble rensket og sikret i en egen, forberedende entreprise i 2021/2022.

Hensikten er å påbegynne anleggsarbeidene så snart forholdene ligger til rette. Siden grunnervervet foreløpig ikke er avklart, er oppstart noe forsinket. Målet er å ferdigstille et helhetlig og tilrettelagt anlegg som styrker Torghatten og Brønnøysund som reisemål, og frister til lengre opphold og flere besøk i nærområdet i løpet av 2024, ifølge meldingen.