Maskinsalget bremser opp

Tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser et fall i omsetningen av anleggsmaskiner på 5,4 prosent i andre kvartal. Et historisk sterkt førstekvartal sørger likevel for en vekst i første halvår på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

Totalt ble det solgt 1384 anleggsmaskiner i andre kvartal i år, mot 1463 i samme periode i 2021. Mens det i første kvartal var gravemaskinene som stod for den store veksten, er det i andre kvartal en moderat vekst i gravemaskiner på belter (+4 %) mens teleskoptruckene øker kraftig, med 86 %. For de to store kategoriene etter gravemaskiner, er det i andre kvartal tilbakegang i salget på både minigravere på belter (-21 %) og hjullastere (-5 %).

I første halvår ble det totalt solgt 2389 maskiner, mot 2315 i samme periode i fjor. Det er kun gravemaskiner av de store underkategoriene som er i vekst, med 19 % økning på beltemaskiner og 17 % på hjulmaskiner. Ellers er det vekst i asfaltutleggere (+76 %), valsetog/anleggsvalser (+65 %), og teleskoptrucker rundtsvingende (+25 %) og vanlige teleskoptrucker (76 %).

Annonse

De to nest største underkategoriene har etter første halvår en tilbakegang på henholdsvis 6 % for minigravere og 11 % på hjullastere.

Det totale salget av anleggsmaskiner i Norge (basert på MGFs tall) siden 2020, fordelt på maskintype og kvartal (akkumulert). (Illustrasjon: MGF).

Færre små, flere store

For gravemaskiner er det i andre kvartal tilbakegang for alle vektklasser under 21,1 tonn, mens det er sterk vekst i klassene over. For maskiner mellom 21 og 24 tonn er det en økning på hele 87 % mens det er 35 % økning for maskiner mellom 24 og 28 tonn. Også maskiner i klassen 40 til 50 tonn har en sterk økning fra 6 maskiner i 2021 til 15 maskiner i år.

For halvåret totalt er det kun de minste maskinene (mellom 6 og 8 tonn) som har en tilbakegang (-55 %) målt mot fjoråret. Også her er den største veksten på maskiner fra 21 tonn og oppover.

Minigravere er nå nest største kategori, både i andre kvartal og for første halvår. For andre kvartal er det en nedgang i salget på 21 %, som gjør at vi etter første kvartal har en total nedgang på 6 %. Det er jevn nedgang i underkategoriene, men etter første halvår er det vektklassen mellom 1 og 2 tonn som går mest tilbake, med 5,8 %.

Hjullasterne er tredje største underkategori av anleggsmaskin, og også her er det en tilbakegang i salget både på andre kvartal isolert (-4,5 %) og på første halvår (-11,4 %). Endringen i salget gjelder for stort sett alle hk-klasser, men for hjullastere mellom 80 og 100 hk har det i første halvår blitt solgt 12 maskiner mot bare 2 i fjor.

Nullutslippsmaskiner

Fra 2022 har MGFs medlemmer også begynt å rapportere inn antall solgte nullutslippsmaskiner. I første kvartal ble det solgt 21 nullutslippsgravemaskiner, mens det i andre kvartal ble solgt 22 stk. Det betyr at det etter første halvår  år er solgt 43 nullutslippsmaskiner, noe som utgjør 4,4 % av gravemaskinsalget (under 50 tonn).
For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene 3,6 % av totalsalget etter første halvår.
For begge kategoriene er dette en liten nedgang fra første kvartal. Bakgrunnen til noe lavere salgstall enn estimert for året, skyldes, ifølge MGF, komponentmangel som følge av en utfordrende leveransesituasjon knyttet til pandemi og krigen i Ukraina.

Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

Usikker utvikling videre

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, men noe mer utfordrende leveransesituasjon på en del komponenter. Det er derfor fortsatt usikkerhet til den videre utviklingen av nysalget av anleggsmaskiner.