Isachsen anlegg skal bygge energisentral i Drammen

Isachsen Anlegg signerte nylig kontrakt med Glitre Energi og Drammen Fjernvarme. Kontrakten er på 157 millioner inkl. mva. og innbefatter bygg og anleggsarbeider for den nye energisentralen på Brakerøya i Drammen.

Utbyggingen av Brakerøya Energisentral er et komplisert og omfattende prosjekt med bygging på en tomt med utfordrende grunnforhold, og med komplekse grensesnitt mellom leveransene. Isachsen Anlegg har med seg RVS som UE/samarbeidspartner som skal utføre arbeidene på selve bygget. Arbeidene til Isachsen Anlegg skal ferdigstilles i januar 2024, ifølge en melding fra entreprenørselskapet.

Fra signeringen. Øverst fra venstre: Andreas Bjonge (Advansia), Helge Midtun (Advansia), Terje Aasen (Glitre Energi), Bjørn Fredriksen (Isachsen Anlegg) og Jan Granlund (Isachsen Anlegg ). Nederst fra venstre: John Vincent Haugen (Drammen Fjernvarme AS) og Roger Kjenås ( Isachsen Anlegg). (Foto: Isachsen Anlegg)

Avdelingsleder i Isachsen Anlegg, Roger Kjenås, er godt fornøyd kontrakten.

Annonse

– Vi gleder oss til å starte arbeidet, og dette er et spennende og interessant prosjekt med mange involverte parter. Det vil kreve god logistikk med omfattende fundamenteringsbehov og utfordrende grensesnitt, sier Kjenås.

Oppdragsgiverne er ansvarlige for innkjøp av prosessanlegg (DF) og Nødstrømanlegget (GEP). Drammen Fjernvarme skal i tillegg med det nye prosessanlegget, utvide produksjonskapasitet ved Brakerøya Varmesentral. Dette er nødvendig for å kunne utvide fjernvarmenettet og knytte til nye kunder fremover. Herunder spesielt leveranse av varme til Nytt Sykehus Drammen og Drammen Helsepark som vil øke effekt og energibehov i nettet betydelig. Det vil også bli behov for å kunne produsere og levere kjøling.

Prosjektet består av tre delprosjekter:

Et delprosjekt for et felles bygg, med fysisk adskillelse for hhv. fjernvarmeanlegg og nødstrømanlegg.

Et delprosjekt for anskaffelse av prosessanlegg for fjernvarme/-kjøling.

Et delprosjekt for anskaffelse av nødstrømanlegg (produksjonsanlegg for nødstrøm).