Brødrene Dahl skal levere rør til Oslos nye reservevannforsyning

Oslo kommune har valgt Brødrene Dahl som leverandør av teknisk kompetanse, rør og rørdeler til prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

– Prosjektet er teknisk krevende med omfattende rørleveranser av store dimensjoner. Vår divisjon for vann- og miljøteknikk har sammen med underleverandører lagt mye ned i et solid anbud. Det ga oss tillitt i Oslo og vi har nå signert vår største kontrakt noensinne, sier Asbjørn Vennebo, administrerende direktør i Brødrene Dahl, i en pressemelding.

– Vi har vunnet tillit og vår største kontrakt noensinne fra Oslo kommune, sier Asbjørn Vennebo, administrerende direktør i Brødrene Dahl. (Foto: Brødrene Dahl)

Brødrene Dahl blant annet levere 24 kilometer duktile rør. Duktilt rør er et støpejernsrør med ulike tilsetninger for korrosjonsbeskyttelse og fleksibilitet. Dimensjonene blir med diameter på opptil 2000 mm (2 meter), med hovedleveranse på 1500 mm (1,5 meter). Leveransene vil pågå fra 2025 til 2027.

Annonse

Tekniske løsninger

Torje Dalen er divisjonsleder for denne type omfattende prosjekter i Brødrene Dahl. Han forteller at kontrakten med Oslo kommune inkluderer bistand til entreprenør med tekniske løsninger. Dette kan for eksempel være tilknyttet inntransportering av rør i tunnel, fundamentløsninger og på kapping og montering.

– I slike prosjekter legger vi stor vekt på å samhandle nært med entreprenørene og tilføre teknisk og logistikkmessig kompetanse. I anledning denne leveransen gjør vi også omfattende tilpasninger ved vårt sentrallager på Langhus for å sikre god vareflyt, sier Torje Dalen, divisjonsleder prosjekt/KAM i Brødrene Dahl.