Fem kan gi tilbud på E6 i Gudbrandsdalen

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet.

– Med fem prekvalifiserte, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både store norske entreprenører, samt en mellomstor norsk entreprenør med, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det en stor utenlandsk entreprenør med. Alle har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier Bjørn Børseth, direktør for kontakt og marked i Nye Veier, i en pressemelding.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

Annonse

 Entreprenører                                                                          Rådgivere

AF gruppen Norconsult
Veidekke Entreprenør AS COWI AS
Hæhre Entreprenør AS Multiconsult AS
JV Dragados og Anlegg Øst Entreprenør AS AFRY Norway AS
FCC Construccion S.A. Rambøll Norge AS

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt og har en kunngjort verdi på 1,7 milliarder kroner eks. mva.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny motorvei på E6.

Halvparten er bygging av ny firefelts motorvei – inkludert tunnel på ca. 2,7 km, mens den andre halvparten er breddeutvidelse og utbedring av eksisterende vei.

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i løpet av 2022, mens byggestart er estimert til våren 2023.