Oslo kommune lanserer tilskuddsordning for mobile ladeløsninger

Finansbyråd i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen (MDG), tok turen til Vei og Anlegg torsdag for å annonsere en ny støtteordning for mobile ladere til bruk i på bygge- og anleggsplasser.

Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. I 2030 skal hele Oslos byggenæring være utslippsfri. Hensikten med støtteordningen er å sikre tilgang til kraft på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser .

Diesel ut – utslippsfritt inn

– For noen år siden ville man jo bare ha avfeid elektriske anleggsmaskiner som science fiction. Nå hever folk knapt på øyebrynet når det kommer en diger elektrisk lastebil full av pukk kjørende, sa Einar Wilhelmsen på Vei og anlegg.

Annonse

– Vi har jobbet hardt for å kvitte oss med absolutt alt som går på bensin og diesel i kommunal regi. Vi er veldig godt i gang med anleggsbransjen, alle byggeplassene våre er nå utslippsfrie. Men vi eier fortsatt altfor mange fossile maskiner. Vi skal hive ut diesel og bensin og få inn utslippsfrie maskiner. Vi bevilger 100 millioner kroner til å bytte ut de maskinene vi har. De pengene settes i sving nå i høst. Halvparten går til å kjøpe produkter som finnes, og halvparten til å inngå utviklingskontrakter sammen med dere for å finne løsninger der det ikke er hyllevareprodukter i dag, fortsatte finansbyråden, før han slapp den store nyheten.

– Det holder ikke at bare kommunenes egne maskiner er utslippsfrie. Alle maskinene, også de som er på private byggeplasser, må bli utslippsfrie. Derfor lanserer vi en tilskuddsordning for anskaffelse av det vi kaller mobile enheter for energilagring og forsyning. Vi håper at vi med dette kan hjelpe til å gjøre at flere av byggeplassene i Oslo kan bli utslippsfrie, sa han.

En av de største utfordringene knyttet til å gjennomføre byggeprosjekter utslippsfritt, er strømtilgang. (Foto: Oslo kommune)

50 % av kostnadene, maks 1,8 mill. kr

Det har de siste årene kommet flere elektriske anleggsmaskiner på markedet i Oslo. Mye takket være støtteordningene til Enova og Oslo kommune, som har bidratt til å få markedet i gang. Men en utfordring har vist seg å være tilstrekkelig kapasitet i strømnettet.

– En av de største utfordringene knyttet til å gjennomføre byggeprosjekter utslippsfritt i dag er strømtilgang. Denne tilskuddsordningen vil hjelpe entreprenører med å sikre kraften på byggeplassene, i form av mobile ladeløsninger, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, i en pressemelding fra Oslo kommune.

Battericontainere er en svært kostbar investering for entreprenørene. Slike containere kan ha en prislapp på 4 millioner. Tilskuddet vil gis til aktører som skal gjennomføre et prosjekt med utslippsfrie maskiner, men som mangler nødvendig infrastruktur til byggeplassen. Tilskuddet er på 50 prosent av kostnadene og oppad begrenset til 1,8 millioner kroner.

Både entreprenører og byggherrer kan søke om tilskudd. Ordningen er kun åpen for private aktører.

Les mer her: klimatilskudd.no