«All time high»-salg av anleggsmaskiner

Tall fra MGF viser at det aldri før har vært solgt så mange anleggsmaskiner i et førstekvartal. Fem prosent av de solgte gravemaskinene er nullutslippsmaskiner.

Første kvartal 2022 endte med en økning i totalsalget på hele 18 prosent sammenlignet med 2021. Totalt ble det solgt 1.005 anleggsmaskiner i første kvartal i år, mot 852 i samme periode i 2021. Det skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

For den største underkategorien gravemaskiner på belter er veksten på smått utrolige 45,9 prosent og endte med 394 solgte maskiner. Også gravemaskiner på hjul gjør et stort hopp i salgstallene; fra 39 solgte maskiner i første kvartal 2021 til 67 maskiner i 2022. Den nest største underkategorien, hjullastere, har derimot en tilbakegang på 17,7 prosent sammenlignet med fjoråret og endte med 214 solgte enheter.

Annonse

Beltegravere

For gravemaskiner på belter har det vært vekst i alle vektkategoriene, og den store økningen er i vektklassene mellom 16,1 til 50 tonn. Kraftigst vekst er det i vektklassen 28,1 til 33 tonn hvor det ble solgt 64 maskiner i første kvartal i år, mot 26 i samme periode i fjor. Det er også en betydelig vekst i maskiner over 66,1 tonn, hvor det i år er solgt 7 maskiner, mot bare 1 i samme periode i 2021.

Det totale salget av anleggsmaskiner i Norge (basert på MGFs tall) de fire siste årene, fordelt på maskintype og kvartal. (Illustrasjon: MGF).

Hjullastere

For hjullasterne er det en jevn nedgang i de aller fleste effektklassene. Det endte med en marginal vekst i klassene 175-200 HK og 250-350 HK. I klassen 80-400 HK er det solgt 6 maskiner, en effektklasse som ikke ble solgt i første kvartal i 2021.

Minigravere

Minigravere på belter har hatt en sterk vekst i siste kvartal med hele 30,2 prosent og endte totalt med 207 solgte enheter. Her er det spesielt maskinene mellom 1,1 og 2 tonn som øker fra 62 solgte maskiner første kvartal i fjor mot 107 maskiner i år. Dette er også den klart største vektklassen innenfor minigravere på belter. Vektklassen 3,1 til 4 tonn har hatt en sterk tilbakegang, og endte med 9 solgte maskiner i år mot hele 22 i samme periode i fjor.

Nullutslippsmaskiner

Første kvartal er også første gang MGFs medlemmer rapporterer inn antall solgte nullutslippsmaskiner. For å sikre at tallene blir tilstrekkelig anonymisert mellom aktørene som rapporterer inn til statistikken er det derfor ikke skilt på vektklassene inntil videre. Det er i dag fire aktører som rapporterer inn gravemaskiner på belter og noen flere på minigravere. I første kvartal er det solgt 21 nullutslipps gravemaskiner, noe som utgjør 5 prosent av det totale salget av gravemaskiner i kvartalet. For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene også 5 prosent av totalsalget. Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

Figuren viser fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for første kvartal 2022. Klasser med færre en 10 solgte maskiner er ikke tatt med. (Illustrasjon: MGF)

Usikker videre utvikling

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, men det knyttes stor usikkerhet til den videre utviklingen i 2022. På bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina har det vært sterkt økende priser på råmaterialer, komponenter og energi for produksjon av maskinene. I tillegg har leveringstidene for flere av fabrikantene gått drastisk opp. MGF vil derfor ikke i denne omgang forsøke å estimere utviklingen for året.