Vil tillate tyngre kjøretøy på flere veier

– Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Det vil bidra til økt effektivisering både i skogbruksnæringen og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, fortsetter ministeren.

Forslag på høring

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen nå på høring forslag om å åpne for at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Forslaget om innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

Annonse

I Norge er generelt tillatt maksimal lengde for kjøretøy 19,5 m og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte veistrekning. Det er gjort unntak fra disse bestemmelsene for tømmervogntog 24 m/60 tonn og modulvogntog 24/25,25 m/60 tonn på strekninger som er vurdert som egnet for dette.

Fra 50 til 60 tonn totalvekt

Endringen som nå foreslås, innebærer at veier som i dag er åpne for akseltrykk 8 tonn og inntil 50 tonn totalvekt, kan åpnes for 60 tonn totalvekt, dersom veieier ønsker det. Dette muliggjøres ved å øke antall aksler, enten ved å sette dem tettere eller øke kjøretøyets lengde, innenfor gjeldende lengdebegrensninger.

Ved innføring av en ny veiklasse, vil det likevel være opp til den enkelte veieier, særlig da fylkeskommune og kommune, å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.