Flytende kaianlegg og sjødeponi

Mer enn 10 millioner kubikk stein skal håndteres når byggingen av Norges største tunnelprosjekt, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, starter i 2024. Nå inviteres det til markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytende kaianlegg.

Planleggingen av Norges største tunnelprosjekt pågår for fullt. Fellesprosjektet Arna-Stanghelle skal bygges ved hjelp av tverrslag (adkomsttunneler fra hovedtunnelen) til Sørfjorden, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegger for byggestart i 2024. Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen

Statens vegvesen og Bane Nor har søkt om sjødeponi for større deler av tunnelmassene. Gitt at søknaden blir godkjent, trenger utbygger å anskaffe tre midlertidige, flytende kaianlegg for å håndtere tunnelmassene i byggeperioden. I anskaffelsen inngår også utvikling og bruk av et lukket nedføringssystem for steinen.

Annonse

Med dette som bakgrunn inviterer Statens vegvesen og Bane Nor til markedsdialog for å få innspill på hva som vil være beste prosess frem til første kaianlegg må være klart i 2025.