Teknologi som kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging

Ny norskutviklet teknologi er brukt for å bygge den 65 meter lange Frønes bru på Fosenhalvøya i Trøndelag.

Nylig kuttet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård snora på den nye gang- og sykkelbrua i Åfjord kommune. Den nye robotsveise-teknologien skal gjøre stålbruer billigere, og redusere CO2-utslipp i produksjon. Det gir nye muligheter for norsk industri, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Med en hastighet på opp mot 4,2 meter i minuttet har seks roboter lasersveiset tre bruelementer på 22 x 5,5 meter. Deretter ble de fraktet sjøveien på lekter fra fabrikkhallen til Prodtex, i Vanylven i Møre og Romsdal. Den siste strekningen gikk på lastebil.

Annonse

Frønes bru er den første brua som er bygd med den norskutviklede teknologien. Den moderne sveisemetoden for bruer er et resultat av et forskningssamarbeid mellom Statens vegvesen og Prodtex med støtte fra Innovasjon Norge. Det Norske Veritas og Vitec AS i Verdal har også deltatt.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (t.v.), statsråd Jon-Ivar Nygård og ordfører Vibeke Stjern åpnet den nye robotsveisede Frønes bru. (Foto: Per Kollstad)

Milliardkutt

Statens vegvesen og Prodtex har videreutviklet kjent teknologi som brukes i skips- og verftsindustrien og i bilindustrien. Resultatet kan kutte kostnadene med inn til en milliard kroner på de største bruene på Ferjefri E39, som brua over Bjørnafjorden på E39 Hordfast og Julsundbrua på E39 Ålesund-Molde, ifølge meldingen.

Den 5,5 kilometer lange brua over Bjørnafjorden blir verdens lengste flytebru, og 110 000 tonn stål skal sveises. Det skal lages et enormt antall like deler i stål som skal sveises, og med den nye sveisemetoden skal dette arbeidet gå mye raskere enn tradisjonell sveising. Ifølge Statens vegvesen skal kvaliteten også bli bedre.

CO2-kutt

Det kreves langt mindre energi til lasersveising enn tradisjonell sveising. Det gir mindre utslipp av CO2 under produksjon. Den nye teknologien åpner også for produksjon i Norge i stedet for at arbeidet skjer i lavkostland, med påfølgende lang og energikrevende transport hjem til brustedet i Norge. Store bruer som Hardangerbrua og Hålogalandsbrua ble laget i Kina.

– Frønes bru kan bane veien for en svært spennende utvikling av nye og langt større bruer i Norge, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Flere bruer på gang

Prodtex er allerede i gang med å produsere en ny lasersveiset bru. Ya bru på riksvei 3 i Tynset, nord i Østerdalen, er 48 meter lang. Den blir den første kjøretøybrua som er produsert med den nye teknologien.

Veivesenet har også inngått avtale med Prodtex om produksjon av Elverhøy bru på riksvei 70 i Sunndal.