SmartMEF erstatter snart KSMEF

I april lanseres første del av SmartMEF, det nye KS-systemet til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet, som leveres av Smart Dok, erstatter dagens KSMEF.

For et års tid siden inngikk MEF en avtale med SmartDok om utvikling av nytt HMS/KS-system for medlemsbedriftene. Avtalen innebærer at alle MEF-medlemsbedrifter vil kunne benytte seg av en HMS/KS-modul i SmartDok.

Nå nærmer lanseringen seg. Første versjon av SmartMEF blir lansert medio april og skal være helt ferdig tredje kvartal i år.

Annonse

For mange MEF-medlemmer som fra før bruker både KSMEF og SmartDok vil avtalen bety at man får alt i ett system, og man vil dermed spare en god del kostnader. Tilbudet gjelder MEF-medlemmer i alle bransjer, ikke bare anlegg.

Les mer om avtalen og fremdriftsplanen på MEFs nettsider.