Nye toner fra Mesta

Giganten innen drift og vedlikehold har sett seg selv i speilet. Resultatet er en erkjennelse at de er helt avhengig av å være attraktiv for underentreprenører. Til Anleggsmaskinen letter konsernsjefen på sløret om Mestas nye strategi for å utvikle forholdet til sine leverandører.

Av: Fredrik Tronhuus

– Er dette en erkjennelse av at Mesta kunne vært annerledes i forholdet til sine underentreprenører før?

Annonse

– Ja, så ærlige må vi vel være. Her har vi, som resten av bransjen, ikke vært gode nok tidligere. Vi jobber nå hardt for å bidra til å dra bransjen i riktig retning. Vi ønsker å opptre som en ansvarlig entreprenør som ivaretar alle parter som leverer på våre driftskontrakter på en balansert og god måte. Vi vil bidra til at profesjonaliteten i bransjen forbedres, og det peker like mye på oss som på våre underentreprenører. Dette er en kulturell endringsreise for oss, men noe vi prioriterer høyt. Vi vet at dette på sikt vil forbedre kvaliteten på våre leveranser til det beste for våre kunder, samfunnet og våre underentreprenører, slår Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta, fast.

Den store er avhengig av de mindre

Mesta har 1 700 ansatte, og like mange sysselsettes hos underentreprenørene selskapet knytter til seg.

– Vi har hatt en grundig prosess i selskapet, og har pekt ut ny strategi og retning for Mesta. Vi har identifisert fem strategiske «kamper» som vi kjemper sammen hver dag. Kampene støtter opp om den overordnede ambisjonen vår: Vi skal utvikle et ledende norsk infrastrukturkonsern. For våre underentreprenører eller samarbeidspartnere spesifikt, er målet å bli foretrukket partner i bransjen. Vi vil komme dit at potensielle samarbeidspartnere gjerne vil jobbe med oss, og de skal føle det fordelaktig og trygt. De skal dra nytte av våre digitale verktøy, vår kunnskap om bærekraft og vårt sikkerhetsarbeid, for å nevne noe, sier Bergmann Røren.

Derfor legger Mesta om strategien

– Vi er helt avhengige av dyktige samarbeidspartnere, for oss har det alt å si. Vi lykkes ikke med våre mål som selskap dersom vi ikke har godt og tett samarbeid med våre partnere, fortsetter Mesta-sjefen.

– Vi er en stor entreprenør, vi skal være ansvarlige og bidra med å dra bransjen i riktig retning. Forventninger til entreprenører, både store og små, blir stadig tøffere. Bransjen må levere på flere krav til ansvarlig drift innenfor miljø, klima, arbeidsliv og trafikksikkerhet. Ved at de store og etablerte entreprenørene, som Mesta, tar ansvar for å bidra til å standardisere og innovere, bygger vi oppunder HMS og et ansvarlig arbeidsliv.

Sterkere sammen

Presset på entreprenører er stort. Bransjen er godt vant med å konkurrere hardt på pris. Mesta-sjefen ser også at utvikling av digitale verktøy er et konkurransefortrinn for infrastruktur-konsernet, men også for underentreprenørene.

– For å lykkes med det, kreves det betydelig kompetanse og kapital. Poenget er at dette også skal komme våre samarbeidspartnere til gode. De skal kunne «koble seg på» våre digitale løsninger og få støtte og bistand. Det er åpenbart at for små entreprenører er det en umulighet å skulle levere på de stadig strengere kravene alene. Det er derfor jeg sier vi er sterkere sammen. Vi har, og skal ha, alt å tjene på å samarbeide.

Vil få ned konfliktnivået i bransjen

En samlet anleggsbransje mener det er et for høyt konfliktnivå i bransjen. Nå har MEF og Mesta samlet seg for å redusere advokatstandens plass i anleggsbransjen. Hva må til for at det blir suksess?

– Jeg tror Mestas nye strategi er veien å gå. Det er så viktig for oss som selskap, men også for hele bransjen. Alle må komme greit ut av det. Mesta og MEF ser nå på en mulighet for å danne et forum for konfliktløsning. Det dreier seg om at vi begge tror at mye kan løses veldig mye enklere om vi snakker godt sammen tidligere i prosessen, før utfordringer utvikler seg til å bli konflikter. Jeg har veldig stor tro på at mye kan løses med dialog. Jeg mener også at vi i nye kontrakter og avtaler nå legger et bedre grunnlag for mindre konflikter fra start. Og om noe oppstår, tror jeg det er helt avgjørende at man kommer i dialog, prater sammen og finner løsninger raskt. Samhandling er svært viktig. På den måten unngår man en negativ spiral, avslutter Bergmann Røren.