Norsk Vann deltar på VA-Messene

I mars er det igjen tid for at Norges ledende VA-produsenter tar turen ut i landet for å møte sine kunder på de regionale VA-Messene. Norsk Vann bidrar med seminar på alle lokasjoner.

Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar Norsk Vann for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan de kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

– Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA-Messene. Her møter vi hele næringen samtidig, og kan ha tett dialog med kommunene vi samarbeider med, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann.

Annonse

– Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA-Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA- og VVS-produsentene VVP og arrangør av VA-Messene.

Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. (Foto: Jørn Søderholm)

– Deres arbeid med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA-Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner, med ca. 98 prosent av landets innbyggere.

I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive steder.