God driv i Kvænangsfjellet

På Nye Veiers E6-prosjekt over Kvænangsfjellet pågår drivingen av tunnel for fullt mens vinteren herjer utenfor. Prosjektet er godt i rute.

Totalentreprenør Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) startet byggingen av E6 Kvænangsfjellet i august 2021. Anleggsveier og riggområder ble etablert før vinteren, og entreprenøren holder seg nå «innendørs» i tunellen mens snøen driver utenfor. Det er så langt truffet på geologi som forventet.

60-70 meter i uka

– Vi har hittil drevet 360 meter med tunnel gjennom Kvænangsfjellet. Vi har en fremdrift nå på rundt 60 til 70 meter i uka, noe som er relativt høyt, sammenlignet med våre grovestimater på 40 til 50 meter i uka. Vi er i rute, sier prosjektsjef for E6 Kvænangsfjellet, Steinar Rask, i en pressemelding fra Nye Veier.

Annonse

Prosjektet er i Nye Veier-sammenheng unikt ved at byggingen pågår i et svært værutsatt terreng. I tillegg er strekningen spesielt viktig for samfunnssikkerheten. Fjellovergangen er på 25 km, og er utsatt for skredfare og drivsnø vinterstid. Ved stenging av veien er Norge i praksis delt i to, siden eneste omkjøringsrute er på 700 km via Finland. Den nye veien vil være viktig for beredskap mellom nord og sør, og dette er årsaken til at Nye Veier har prioritert prosjektet.

Det jobbes med å bore for sprenging av påhugg for Mettevolltunnelen Vest. (Foto: Nye Veier).

Vannet renses

Utover tunelldrivingen jobbes det nå med sikkerhetsgodkjenning og utslippstillatelser hos Stasforvalteren. Like ved tunnelen gjennom Kvænangsfjellet ligger Oksfjordvatnet, som er et sårbart vassdrag. Det medfører strenge krav til utslipp.

– Ved tunneldriving brukes mye vann. I tillegg kan det komme grunnvann fra fjellet vi borer i. Før vi slipper vannet tilbake til naturen må det renses. Dette får vi til ved å lage et system hvor vannet passerer via flere containere i en rekke. Her synker sedimenter til bunnen, og klart vann renner videre på toppen til neste container. Til slutt renses vannet i et filter som plukker opp eventuelle oljerester og andre urenheter, sier Rask.

Ceequal

Videre milepæler i prosjektet er å etablere tilkomst og starte påhugg på Mettevolltunellen og utbedring av E6 ved Rakkenes for å bedre fremkommeligheten for tyngre kjøretøy.

E6 Kvænangsfjellet skal sertifiseres etter miljøsertifiseringssystemet Ceequal på nivå «Very Good». Dette skal fremme bærekraft og kvalitet i prosjektet.