Får Norges høyeste grønne støttemur

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim-Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

Støttemurer inngår i de fleste veiprosjekter. Plasstøpte betongmurer, betongelementer og natursteinsmurer er vanlige bærende konstruksjoner. Grønne murer gir imidlertid mindre miljøfotavtrykk enn betong, bryter opp det grå inntrykket og gir levekår for innsekter. Planter omgjør CO2 til oksygen.

– En renessanse

Leverandøren Brødrene Dahl Geosyntia og entreprenøren Acciona tror norgesrekorden vil inspirere hele landet. Byggingen startet før jul.

Annonse

– Vi har levert grønne støttemurer og støyvoller i 25 år. Men, med orienteringen inn mot bærekraft har metoden fått sin renessanse, sier salgssjef Thor Erik Johansen ved BD Geosyntia avdeling i Stjørdal, i en pressemelding.

– Nå kan teknologien dessuten håndtere voksne høyder som dette. Med 120-års garantert levetid blir veimyndighetenes minimumskrav på 100 år innfridd med glans. Kostnadene er som for alternativene, sier Johansen.

Fornøyde murbyggere på befaring i langt fra sommergrønne forhold. Fra venstre: Sondre Lyngholm (Acciona), Tor Arne Olsen (BD Geosyntia), Thor Erik Johansen (BD Geosyntia) og Steinar Marius Bjerkli (Br. Bjerkli AS). (Foto: Thor Erik Johansen/BD Geosyntia).

Grønt i stedet for grått

Nye Veier AS er byggherre og oppdragsgiver for Acciona som bygger den nye E6-strekningen fra Ranheim i Trondheim til Værnes i Stjørdal. Byggestart var 2020 og hele strekningen er planlagt ferdig i 2025. Å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø er ett av Nye Veiers mål for dette prosjektet.

I Hommelvik er det bratte forhold. Men, når E6 står ferdig vil folk, innsekter og andre småkryp oppleve grønne forhold i stedet for grå. I korte trekk innebærer teknikken å strekke jordarmeringsnett opptil ti meter innover, dekke med tyngre masser og bygge et stålnett med 70-graders vinkel i forkant.

Den nye normalen?

Jord bakom nettet skaper vekstmedium for gress og planter, kanskje med frø fra lokal fauna.

– Acciona ønsker å levere så godt opp i mot FNs bærekraftsmål som mulig. Den grønne muren vil skape bedre miljøbalanse for nye E6. Metoden er så interessant at vi håper den vil sette presedens for våre og andres prosjekter fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm i Acciona.