Trippel ISO-sertifisering på Vestlandet

Både Hirth Himle Entreprenør AS, Fosse Maskin og Transport AS samt deres felles bedrift FH Anlegg DA har blitt ISO 9001-sertifisert.

Hirth Himle Entreprenør fra Voss og Fosse Maskin og Transport fra Vik i Sogn ville samarbeide for å kunne regne på større jobber. Resultatet ble arbeidsfellesskapet FH Anlegg DA, som ble opprettet høsten 2020.
Det bar raskt frukter, for ikke lenge etterpå vant FH Anlegg, i samarbeid med Birkeland Entreprenørforretning, anbudskonkurransen om utbyggingen av E39 Myrmel-Lunde. Der slo de ut størrelser som Bertelsen & Garpestad, Hæhre Entreprenør og Kruse Smith Entreprenør.

Stor, lærerik prosess

– For kontrakter over 50 millioner kroner er det et krav fra offentlige byggherrer om at man må være ISO-sertifisert, eller være påbegynt i den prosessen. I kjølvannet av Myrmel-Lunde-jobben ble vi dermed nødt til å begynne sertifiseringsprosessen. Vi lurte da på om vi kunne kjøre en prosess med ISO-sertifisering av alle tre selskapene samtidig, noe Stiftelsen Det Norske Veritas bekreftet at var fullt mulig, forteller Roald Himle, daglig leder i Hirth Himle Entreprenør og i FH Anlegg DA.

Annonse

– Vi har brukt nesten ett år på å tilpasse og samkjøre kvalitetssikringssystemet i bedriftene. Det har vært en stor og lærerik prosess, som allerede bærer frukter, sier han fornøyd.

Fra venstre: Christian Fosse (FMT), Thomas Hjortland (FMT), Frode Fosse (FMT), Torbjørn Midthun (HHE), Egil Kvingedal (MEF), Emil Fosse (FMT), Arve Hønsi (FMT) og Marta Sofie Vange (Varaordfører Vik kommune). (Foto: Fosse Maskin og Transport).

Hele bedriften involvert

– Begge bedriftene er tidligere Miljøfyrtårn, og vi tenkte at ISO-sertifiseringen vel var noe tilsvarende. Det er det for så vidt også, men vi oppdaget ganske raskt at dette var mye mer omfattende. ISO 9001 er et prosessbasert kvalitetsstyringssystem, som vil si at vi skal ha prosesser og rutiner for det meste vi driver med, sier HKS-KS leder Arve Hønsi i Fosse Maskin og Transport.

– Det som er litt spesielt er at dette er forankret helt ifra styret og ned til mannskapet i grøfta. Hele bedriften er involvert. For dem som jobber ute kan det jo lett oppleves som at noe blir tredd nedover hodene på dem, men endringene er ikke så store, rent praktisk. Når vi nå har jobba med dette en stund og får rutinene til å fungere, så går det greit og vi har fått med oss folka ute. De forstår at det er et verktøy som ikke bare er til for at byggherren skal bli fornøyd, men et nyttig verktøy for driften av hele selskapet.

Ordføreren gratulerer

– Det er utrolig kjekt at vi får til et samarbeid som dette, på tvers av kommunegrensene. Og det til tros for at det mangler en tunnel mellom våre to kommuner, sier ordføreren i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb, med et smil.

– I Voss herad er bygg og anlegg den største næringen, både når det gjelder omsetning og antall ansatte, så dette er viktig ikke bare for dere, men for hele distriktet. Jo bedre man klarer å samarbeide og sette sammen kompetanse, jo bedre er det. Da kan man vinne prosjekter ikke bare lokalt, men også ute. Det betyr at arbeidsplassene lokalt blir flere og næringslivet i vår region blir styrka. Jeg vil ønske begge virksomhetene lykke til med samarbeidet og lykke til videre.

Fra venstre: Daglig leder Roald Himle, driftsleder Daniel Stana og HMS/KS-leder Torun Y. Berg. (Foto: Hirth Himle Entreprenør).

Vil øke inntjeningen

– Gratulerer med dagen – dette er stort! Så vidt jeg vet er dette første gang i entreprenørbransjen at to samarbeidende bedrifter også ISO-sertifiserer arbeidsfellesskapet. Det er positivt for omdømmet og utviklingen til begge bedriftene og arbeidsfellesskapet, og det er positivt for bransjen. Med tanke på at begge bedriftene også er miljøfyrtårn, samt at begge bedriften har tariffavtale med MEF og med NAF, viser det at dere er seriøse og tar ansvar, sier regionsjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Paul Olaf Baraas.

– Jeg er overbevist om at i bedrifter som jobber på den måten dere gjør, vil inntjeningen også øke. Dette er to solide, gode bedrifter i to gode kommuner, som med dette gjør et stort framskritt og viser vei. Gratulerer så mye, og lykke til med framtida.

Positivt for rekruttering

– Dette er viktig, ikke bare ute på anlegg, men begge bedriftene og hele organisasjonen. Det er også viktig med tanke på rekruttering, sier Torun Y. Berg, HMS/KS-leder i Hirth Himle Entreprenør.

– Markedet er pressa for arbeidskraft, og ISO-sertifiseringen vil hjelpe oss å få de dyktige menneskene til å ville jobbe hos oss. Det har mye å si for lokalsamfunnet og det skaffer inntekter til kommunene. Det har vært en veldig spennende prosess. Vi har lært masse og det har vært veldig artig, sier hun.