RVO-ordningen feiret 40-årsjubileum

Siden 1981 har regionale verneombud reist rundt i hele Norge og Svalbard, for å besøke virksomheter og veilede og gi råd om sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser.

Av: Janita Håvik, Sekretariatet for regionale verneombud 

I november samlet partene i bransjene og relevante aktører seg i Oslo for å feire 40-årsjubileet.

Annonse

Styreleder i fondsstyret, Ørnulf Halmrast, ledet det faglige programmet. Dagen ble åpnet med en tale fra statssekretær Truls Wickholm fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det ble også gitt gratulasjonshilsener fra partene i RVO-ordningen.

RVO-ordningen for bygge- og anleggsbransjen fylte 40 år. (Foto: Kari Bernardini, Norsk Arbeidsmandsforbund).

– Utrolig viktig arbeid

Arbeidstilsynets direktør oppsummerte RVO-enes bidrag til bransjen og kommenterte det gode samarbeidet med Arbeidstilsynet:

– Arbeidet dere gjør og har gjort i denne næringen er utrolig viktig og utgjør en stor forskjell for de arbeidstakerne som jobber der. Det skal dere være stolte av. Vi i Arbeidstilsynet er stolte av at vi har et så godt samarbeid med dere – innsatsen vi legger ned gjør at vi får til mye sammen. Vi følger opp de samme aktørene, og vi utnytter de ulike rollene våre til det beste for arbeidsplassene. For det er det det hele koker ned til, vi jobber for å se endring, for å bedre arbeidsmiljøtilstanden.

Det ble også gitt fine gratulasjonshilsener fra forbundsleder Jørn-Henning Eggum i Fellesforbundet, forbundsleder og fondsstyremedlem Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund, fondsstyremedlem Siri Bergh i Byggenæringens Landsforening og fondsstyremedlem Terje Eikevold i Maskinentreprenørenes forbund.

Tidligere nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Helge Haukeland, ga deltakerne et historisk tilbakeblikk om RVO-ordningens bakgrunn og opprettelse, utvikling og viktige milepæler og samarbeid som har blitt utøvet fra oppstarten og fremover.

Bodil Aamnes Mostue i Arbeidstilsynet presenterte en nyttig og viktig oppsummering av funnene fra rapport om helseproblemer og ulykker i bygge- og anleggsbransjen for 2021.

Tidligere nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Helge Haukeland, ga deltakerne et historisk tilbakeblikk på RVO-ordningen. (Foto: Kari Bernardini, Norsk Arbeidsmandsforbund).

Erfaringer og tanker om fremtiden

Avslutningsvis presenterte regionalt verneombud Harry Tertnes Eide og Glenn Seland sine erfaringer med RVO-ordningen i dag og hvilke tanker de har for fremtiden for RVO-ordningen.

Det er vanskelig å tallfeste alt RVO-ene har gjort i løpet av 40 år. Harry Tertnes Eide har gjort et grovt regnestykke som viser at i løpet av disse fire tiårene har RVO-ene besøkt ca. 300.000 bedrifter og stanset farlige arbeidsoperasjoner ca. 75.000 ganger. Han sa også at det er umulig å vite hvor mange liv RVO-ene faktisk har reddet, men det er ingen tvil om at RVO-ene har ofte vært der «like før» og forhindret alvorlige ulykker.

Glenn Seland viste til varierte arbeidsdager som også innebærer mye samarbeid med relevante aktører i bransjen. RVO-ene bidrar også med å dele kunnskapen sin ved å blant annet delta i arbeidsgrupper, holde kurs og foredrag. Både Harry og Glenn er stolte av jobben de og kollegaene hver dag for å gjøre en positiv forskjell i bransjen. Begge mener at det fortsatt er stort behov for ordningen med regionale verneombud, og feirer at ordningen skal fortsette i minst 40 år til.

Jubileet ble avsluttet med en festmiddag for deltakerne med taler fra regionale verneombud og underholdning.