AF Gruppen kjøper Stenseth & RS

AF Gruppen Norge AS har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av Stenseth & RS Holding AS.

Stenseth & RS består av driftsselskapene Stenseth & RS Entreprenør AS som ble etablert i 2002, i tillegg til Stenseth & RS Anlegg og Stenseth & RS Ressurs som ble etablert i 2017. Selskapet er en betongentreprenør med totalt 300 ansatte, og hadde i 2020 en omsetning på NOK 470 mill., med en driftsmargin på 7,8 prosent. Selskapet tilbyr ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren, som forskaling, armering, utstøping av alle typer betongarbeider, samt utstøping og overflatebehandling av gulv.

– Stenseth & RS er et solid selskap med god ledelse og fagkompetanse, et bredt kundespekter og har levert gode resultater over tid. Betong er en kritisk innsatsfaktor både i bygg og anlegg, og vi opplever økende etterspørsel i flere prosjekter. Vi ønsker å styrke vår posisjon og kapasitet på egen fagkompetanse, noe vi anser blir stadig viktigere fremover for å møte grønnere og mer bærekraftige løsninger, sier Geir Flåta, konserndirektør for Anlegg og Offshore i AF Gruppen, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Avtalt selskapsverdi for 100 % av aksjene er NOK 220 mill. på gjeldfri basis. Betalingen vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter. Kjøpet er videre betinget due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Transaksjonen forventes gjennomført i Q1 2022.