Brødre fordeler familieselskapet etter 40 års samarbeid

Åge og Rune Wee har sammen bygget videre på selskapet faren Rolf startet på 1950-tallet. Nå refordeles eierandelene i WeeGruppen for å rigge for framtiden.

Rolf Wee Transport startet i det små med en enkel lastebil helt tilbake i 1958. Mer enn 60 år senere har enmannsbedriften i Tysvær i Rogaland blitt til flere familiedrevne selskaper med virksomhet innen import av anleggs-, landbruks- og bryggeutstyr, samt utleie av lifter og veitransporttjenester. Totalt vil WeeGruppen, der nettbutikken Wee.no står sentralt, ha en rekordhøy omsetning på nær 200 millioner kroner i 2021.

Nå fordeles aksjene etter en ny avtale mellom de to Wee-brødrene. Det forteller Rune Wee (58) i en pressemelding. Han er daglig leder i Wee.no.

Annonse

– Vår far Rolf gikk bort tidligere i år, og etterlot seg en større eierandel som måtte fordeles oss brødre imellom. I samme runde fant vi ut at det var bedre å rydde opp i eierskapet nå med tanke på framtidige generasjoner og arv, sier Rune.

Ambisjoner om vekst

Brødrene har inngått en langsiktig avtale der Rune overtar sin yngre bror Åge sin eierandel på totalt 50 prosent av aksjene i morselskapet Rolf Wee Transport AS (Wee.no). Overtagelsen skal skje over en periode på sju år, og går igjennom Åges holdingselskap Å Wee Holding AS.

– Selv om dette er en milepæl, vil ikke selve eierskiftet ha noe å si for driften og utviklingen av selskapet, som fortsetter med ambisjoner om vekst også i årene som kommer, sier Rune Wee.

Tidlig på 2000-tallet begynte selskapet å importere maskiner og utstyr fra Holland og Kina, og selskapet var tidlig ute med nettsalg. (Foto: WeeGruppen).

Eierskifte i Wee Marine

Selskapet Wee Marine AS, som leverer bryggeløsninger i det norske markedet, inngår også i den nye avtalen. Åge Wee har vært daglig leder siden oppstarten i 2003, og brødrene har eid 50 prosent av selskapet hver. Nå overtar Åge samtlige aksjer i selskapet igjennom sitt holdingselskap.

– Vi har jobbet sammen i familiebedriften i nesten 40 år, og har opplevd både oppturer og nedturer. Hovedgrunnen til at vi har lykkes såpass godt, er at vi alltid har samarbeidet bra, og at vi har bygget virksomheten stein på stein uten å ta for mye risiko. Det handler om å brette opp ermene når behovet melder seg, og akkurat den egenskapen deler vi, sier Åge Wee (56).

– En utrolig reise

Brødrene gikk sin egen vei med familievirksomheten på 1990-tallet, da de på det meste hadde 130 ansatte og leide ut anleggsmaskiner og personell til prosjekter på blant annet Mongstad. Tidlig på 2000-tallet gikk brødrene over til import av maskiner og utstyr fra Holland og Kina, og var blant de aller første i bransjen som startet med nettsalg.

– Det har vært en utrolig reise, oppsummerer Rune Wee.

– Når vi ser tilbake på tidlig 2000-tallet, er det liten tvil om at vi var tidlig ute med netthandel. Det at vi turte å satse og utvikle oss innen digitale løsninger, ga oss en erfaring vi nyter godt av selv i dag. Dette er nok en av hovedgrunnene til at vi har lykkes bra med netthandelen Wee.no, sier Rune.

– Når vi nå har blitt enige om å fordele selskapet, og har rigget virksomhetene for neste generasjon, er vi klare for å satse videre. Godt samarbeid vil min bror og jeg alltid ha, og jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter han.