Vil erstatte diesel med pellets i byggvarme

Fra 1. januar blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. Nå har disse stor pågang av folk som vil ha bio-alternativer.

–­ Når kulda setter inn og forbudet trer i kraft ved nyttår, er biobrensel en av de få godkjente løsningene.

Det opplyser salgs- og markedssjef Morten Dahl i Utleiesenteret.

Annonse

Der i gården har de stor pågang om dagen av folk som trenger alternativer til dieselfyrt byggvarme, fremgår det av en pressemelding.

Utleiesenteret kjøpte for flere år siden halvparten av selskapet Norsk Bio AS, som er leverandør av pelletsfyrt byggvarme.

Forbud mot fossil varme

– Vi var ­allerede den gang oppmerksomme på at det ville komme restriksjoner på bruk av fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplassene. Når forbudet nå trer vi kraft, er vi godt forberedt på å tilby et attraktivt alternativ, sier Dahl.

Forbudet skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren. Det vil også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplass.

Miljødirektoratet har beregnet at forbudet vil kutte utslipp av 85.000 tonn CO2 i året. Det er kommunene som skal påse at forbudet følges.

– Gårdeiere, byggherrer, entreprenører og andre må finne alternativer før vinteren kommer, sier Dahl.

Pågang på bio

– Vi har pelletsanlegg i drift og vi merker nå økende interesse for anleggene. Pågangen er så stor at Utleiesenteret har ansatt en egen medarbeider som utelukkende skal arbeide med salg av anlegg og veiledning av kundene, opplyser Henrik Kjæreng som er daglig leder i Norsk Bio AS.

I Norsk Bio er gründerne fortsatt med i utviklingen av løsningen og driften av anleggene.
– Vi har gode erfaringer med drift av disse anleggene og kundene er fornøyde. Nå er vi klare til å skalere opp, sier Kjæreng.

Grønn profil

– Vi ønsker å ta posisjonen som det grønne og miljøvennlige utleieselskapet i bygg- og anleggsbransjen, og vi opplever nå at flere kunder spør etter klima- og mljøvennlige alternativer. Vi er derfor stolte av å være den første i Norge som tilbyr mobil varme med bioenergi, sier Dahl.

Utleiesenteret er en av de største aktørene innen utleie til bygg og anlegg på Østlandet, og driver virksomheten med utgangspunkt i avdelingene i Drammen, Kongsberg, Oslo og på Gardermoen. Selskapet har maskiner og utstyr med tydelig miljøprofil.

– Vi investerer i grønne maskiner der det fins slike alternativer, sier salgs- og markedssjef Morten Dahl i pressemeldingen.