Venter stabilt høyt entreprenørmarked i to år

– Stabilt høyt aktivitetsnivå, til og med 2023, spår analysesjefen i Veidekke. Venter god fart og flat utvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet de neste to årene.

– Vi er på vei tilbake til hverdagen fra før covid-19-pandemien. Forventningen fra i vår om et stabilt høyt aktivitetsnivå har så langt vist seg å holde vann. Vi forventer god fart i bygg- og anleggssektoren fremover.

Det sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA.

Annonse

Spådommen fremkommer i en pressemelding fra Veidekke, etter konsernets resultatframlegging nylig.

Priser presser leveranser

Det store temaet i både skandinavisk og global bygg- og anleggsbransje i 2021 har vært den kraftige prisoppgangen som følge av begrenset tilfang av byggematerialer og andre innsatsfaktorer.

Fortsatt ligger prisene på for eksempel armering og tømmer langt over normalen. Samtidig fører høyere avgifter og kvotepriser på CO2-utslipp til at energiintensive produkter som metaller og sement blir dyrere. I tillegg kommer konkrete forhold som trenger avklaring, som situasjonen med sementprodusenten Cementa i Sverige.

Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA.

– De fleste leveranseutfordringene ser imidlertid ut til å være forbigående og forventes å avta, såfremt gjenåpningen etter pandemien opprettholdes, sier Eide Hoen.

God etterspørsel

Til tross for økte priser har etterspørselen i entreprenørmarkedet hittil vært god. Veidekke forventer flat markedsutvikling i de neste to årene. For private yrkesbygg har bransjens estimerte ordreinngang vært større enn forventet i de fleste av segmentene.

Boligsegmentet har også hatt god etterspørsel, og tendensene til overoppheting er nå mindre synlige i alle tre land.

I anleggsmarkedet lå investeringsnivået svært høyt ved inngangen til året. Den kraftige veksten i Sverige er ventet å avta noe fremover, mens det i Norge er utsikter til ny vekst etter en midlertidig nedgang i 2020.

Vei- og banebygging da?

Jo, i samferdsel ventes veksten å fortsette. I Sverige vil den omfattende satsingen på vei avta noe, mens det er forventet fortsatt vekst i banemarkedet ut prognoseperioden.

– I Norge kan det nylige regjeringsskiftet gi noe rokkering på planer. Det er likevel grunn til å tro at samferdsel vil være prioritert, sier Kristoffer Eide Hoen i pressemeldingen.