Statens vegvesen inviterer til Brukonferansen

Brukonferansen handler om aktuelle bruprosjekter i Norge og i utlandet, og arrangeres mandag 22. og tirsdag 23. november på Clarion Hotel i Trondheim.

Hvordan bygge «grønnere» bruer?

– Vi retter et spesielt søkelys mot klima i Brukonferansen i år, og vil presentere aktuelle, pågående forsknings -og utviklingsprosjekter som handler om hvordan vi kan bygge «grønnere» bruer, forteller Bjørn Tangvald, seksjonssjef, komplekse konstruksjoner og Stein Inge Rasmussen, seksjonssjef i Drift og vedlikehold.

På dag 1 vil deltakerne få høre interessante innlegg om blant annet:

Annonse
  • automatisert lasersveising av brudekker
  • bruk av aluminium som materiale i hengebruer
  • BIM og digitalisering i brubygging
  • bruprosjektering for å redusere klimautslipp

Kommende bruprosjekter

På dag 2 vil bl.a. Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR presentere kommende bruprosjekter.
I tillegg vil deltakerne få høre engasjerende innlegg om flere bruprosjekter i utlandet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.