Veidekke har lagt 200 tonn miljøasfalt i Trøndelag

Selskapet hevder den plantebaserte miljøasfalten kan redusere CO2-utslippene opp mot 80 prosent.

Den første prøvestrekningen ble lagt på en fylkesvei i Trøndelag for et år siden med svært gode resultater. Nå har Veidekke lagt 200 tonn miljøasfalt på en prøvestrekning på E14 mellom Meråker og Storlien på oppdrag for Statens vegvesen. Dette er første gang det legges miljøasfalt på høytrafikkert vei i Norge. Dette skriver Veidekke i en pressemelding.

– Minst like god som tradisjonell asfalt

I Norge produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt. Veidekke er største aktør og står alene for om lag tre millioner tonn. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være nærmere 400.000 tonn hvert år.

Annonse

– Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig plantebasert alternativ tar vi et langt skritt mot helt klimanøytral asfalt. Utviklingen går fort, og vi mener at det er mulig å kutte opp mot 80 prosent  av dagens utslipp i løpet av tre til fire år, sier innovasjonsleder Trine Okstad ved Veidekkes Kompetanse­senter i Trondheim.

– Vi hadde forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt utallige tester i laboratoriet vårt, før vi i fjor høst la den første prøvestrekningen på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Alle tester derfra viser at sporutvikling, styrke, egenskaper for å motstå vind og vær samt slitasje fra vintervedlikeholdet er så gode som vi forventet: Miljøasfalten har minst like gode egenskaper som den tradisjonelle asfalten som ligger i det andre kjørefeltet. Nå har vi videreutviklet miljøasfalten for å tåle belastningene på høytrafikkert vei, forklarer Okstad.

Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke og fagansvarlig for asfalt Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen).

Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke og fagansvarlig for asfalt Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen).

– Innovasjon skjer ikke ved detaljbeskrivelser

Veidekke har i løpet av 2021 produsert ca. 85.000 tonn miljøasfalt ved fabrikkene i Namdalen, Førde, Hyllestad, Trondheim og ved Hamar. Denne asfalten er fordelt på 130 kilometer vei der det nå samles verdifull erfaring fra ulike bruksområder og geografiske forhold.

– Veidekke har høye mål innen bærekraft, og vi er helt avhengige av at våre kunder legger til rette for innovasjon i sine kontrakter, slik som Statens vegvesen gjør her. Innovasjon i bransjen skjer ikke ved detaljbeskrivelser, men når kriterier som CO2-utslipp måles, vektes og premieres i anbud, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

– Spesifiserte krav om for eksempel motorteknologi har tilnærmet null effekt på CO2-utslipp sammenlignet med det vi gjør her. Derfor er det også viktig at vi nå får testet ut miljøasfalten på nye områder. Høytrafikkert vei er et volummessig stort marked for oss, så denne asfalten på E14 skal vi følge nøye opp sammen med Statens vegvesen, avslutter Holmqvist.

– Det skal lønne seg

Statens vegvesen har de tre siste årene lyst ut flere asfaltkontrakter på riksveiene hvor ikke bare prisen, men også CO2-utslippene avgjør hvem som vinner anbudet.

– Det skal lønne seg for entreprenørene å bruke sin kunnskap til å redusere CO2-utsllippene i asfaltvirksomheten. Vi har et godt samarbeid med bransjen og vil lyse ut flere slike kontrakter til neste års asfaltsesong, sier fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.