Inviterer til seminar om vasking av masser

Vask av maskinsand og gjenvinningsmasser er et hett tema om dagen. Interessen er stor, mens kunnskapen er heller liten. Det vil Mineralteknikk AS gjøre noe med. Inviterer bransjen til eget seminar om vasking, med fagfolk fra Terex Washing Systems.

– Vi får kontinuerlig forespørsler på løsninger for vasking av gjenvinningsmasser og produksjon av maskinsand.

Det sier Audun Ørbeck i en pressemelding fra Mineralteknikk AS. Han er prosjektleder for Terex Washing Systems i Mineralteknikk AS.

Annonse

Stor interesse – liten kompetanse

Siden det er stor interesse og liten kompetanse på dette området i Norge, ønsker Ørbeck nå å samle noen av de fremste spesialistene innen både vasking av sand og vasking av gjenvinningsmasser til et seminar om vask av masser.

Det skjer 16.november på Gardermoen.

– Både produksjon av maskinsand og gjenvinning er de mest aktuelle temaene om dagen. Mange opplever et behov for løsninger. Enten i konkurranse om jobber eller via myndighetskrav som øker i takt med det grønne skifte vi er inne i om dagen, sier Ørbeck.

Innføring og eksempler

Med dette seminaret ønsker Ørbeck og Mineralteknikk AS at deltakerne skal få en innføring i vasking av masser, og også få ideer til sine prosjekter.

Eksempler på ulike løsninger er en del av innholdet.

– Deltakerne får også mulighet til å ta et dypdykk i ulike temaer. Man kan lufte konkrete caser med noen av de fremste ekspertene på vaskeanlegg. Med dette seminaret vil vi gi kunder litt ekstra faglig påfyll, og utforske mulighetene som ligger tilgjengelig. Vi gleder oss, sier Audun Ørbeck i pressemeldingen.

Terex vaskeanlegg

Terex Washing Systems har over 40 års erfaring, og er en av verdens ledende leverandører på vaskeanlegg.

Selskapet lager vaskeanlegg i alle størrelser. Fra enkle, mobile sikteverk med en vaskeløsning til stasjonære anlegg integrert med annen infrastruktur som lager sluttprodukt av høyeste standard.