Spansk entreprenør og Nye Veier dropper E6-kontrakt

Nye Veier hadde valgt den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. til å bygge E6 Storhove – Øyer i Innlandet. Dropper kontrakten etter to måneder konkretiseringsfase: Risikoen blir for stor.

Nye Veier annonserte i mai at de valgte det spanske selskapet og deres rådgiver Afry til å bygge ut E6-strekningen mellom Lillehammer og Øyer.

Planen var å gjennomføre en fase med konkretisering av prosjektet og signere en kontrakt. Det blir ikke noe av.

Annonse

– Både OHL og Nye Veier har i konkretiseringsfasen av prosjektet avdekket forhold som gjør at risikoen med å signere kontrakten er for stor. OHL har derfor bedt om å få trekke sitt tilbud.

Balansert risiko

Det sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, i en pressemelding.

Nye Veier sier ikke hvilke konkrete risikofaktorer dette dreier seg om.

– Selv om begge parter er skuffet over resultatet, er det bedre å avslutte før prosjektering og bygging starter, understreker Børseth.

Balansert deling av risiko mellom totalentreprenør og byggherren Nye Veier er viktig i store prosjekter.

– Å sikre gode og trygge avtaler i alle prosjekter er en viktig del av vårt oppdrag og samfunnsansvar. For fellesskapets ressurser er det viktig at vi har god og solid oversikt over gjennomføringen av alle prosjektene, samt trygghet for at valgt totalentreprenør kan gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte rammer, utdyper Børseth.

En av tre på E6 Moelv-Øyer

E6 Innlandet, 86 km fra Kolomoen til Otta.

Den nå avlyste kontrakten er en av tre på utbyggingen av 43 kilometer firefelts E6 mellom Moelv og Øyer. Planleggingen og utviklingen av ny E6 gjennom Innlandet fortsetter.

Konkurransen om bygging av E6 mellom Storhove og Øyer kommer til å bli lyst ut på nytt. En ny konkurranse vil først være aktuell i 2022. Strekningen vil da kunne sees i sammenheng med utbyggingen videre fra Øyer til Otta nordover i Gudbrandsdalen.