Skal utvikle morgendagens snøhåndtering

Et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag Fylkeskommune, skal bidra til å utvikle en innovativ og klimavennlig håndtering av brøytesnø i byer. Dialogmøte arrangeres 26. august.

Målet med prosjektet, som har fått det passende navnet SMELT (Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi), er at offentlige og private aktører sammen skal finne gode og miljøvennlige løsninger for håndtering av brøytesnø. Prosjektet varer i fire år. Forskningsrådet er med på å støtte med 10 millioner kroner. Prosjekteier er Trondheim kommune.

Innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte inviteres der til et innledende dialogmøte for å informere om prosjektet, konkurransen og prosessen videre. Dialogmøtet arrangeres 26. august, kl. 09-12.

Annonse

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til: sno.bydrift@trondheim.kommune.no.
Det vil bli sendt ut en link til alle påmeldte i forkant av møtet.
Deltakelse i dialogmøte er ikke en forutsetning for å kunne delta i den påfølgende konkurransen.

Les mer om prosjektet på Trondheim kommunes nettsider.