Skal undersøke fagbrev i riving

Riveentreprenører ønsker et eget fagbrev for rivingsfaget. – Det er ønskelig og nødvendig, sier gjenvinningssjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF. Fagbrevet blir en viktig sak på MEFs forum for riveentreprenører i høst.

Svein Egil Dagsland i rivingsentreprenøren Norsk Riving AS ønsker at rivingsfaget skal oppgraderes med et eget fagbrev.

– Det finnes dessverre ikke noe fagbrev i vårt fag. Men det trengs, sier han i denne artikkelen.

Annonse

Bekrefter ønske om fagbrev

MEF kjenner godt til ønsket om et fagbrev i rivingsfaget, og bekrefter det er både ønskelig og nødvendig.

Miljøkrav står sentralt i de aller fleste rivejobber. Oppdragsgivere er i økende grad opptatt av gjenbruk der det er mulig. Dagsland og Norsk Riving AS ønsker å møte denne utviklingen med en oppgradering av kompetanse og anseelse i rivingsarbeidet, i form av et fagbrev som rivingsarbeider.

Selskapet har sist vår vært gjennom en ISO-sertifiseringsprosess som etter Dagslands mening har bidratt til å etablere et godt rammeverk for hva et fremtidig fagbrev i rivingsfaget kan inneholde.

Forum for riveentreprenører

MEF avdeling Gjenvinning har laget et eget forum for riveentreprenører i MEF som møtes to ganger i året for å dele erfaringer og utfordringer denne bransjen står over for.

– Forumet har diskutert behovet for et eget fagbrev for denne spesialistdelen av gjenvinningsbransjen Vi ser at dette ikke bare er ønskelig, men også nødvendig å se nærmere på, sier Sverre Huse-Fagerlie.

Han er fagsjef gjenvinning i MEF.

Møte til høsten

I løpet av høsten planlegges et nytt møte i forumet. Der blir fagbrevet et av de mest sentrale spørsmålene til diskusjon.

Samtidig utreder avd Gjenvinning konsekvensene og mulighetene som finnes for dette fagbrevet, samt å se på hvor mange mulige kandidater bransjen har for dette fagbrevet.

– Vi utreder samtidig om vi har allierte på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som ønsker etableringen av dette fagbrevet utover MEF. Det mener vi er helt nødvendig for å arbeide videre med en søknad til Utdanningsdirektoratet, sier Huse-Fagerlie.