Opptur og stor optimisme hos entreprenører

MEF har undersøkt situasjonen blant medlemsbedriftene. Etter et tungt år i 2020 ser det ut til å være en opptur i markedet. Forventningene er større enn på årevis.

– Hovedtendensen er at ting er i ferd med å normalisere seg.

Det sier næringspolitisk rådgiver Tore A. Larsen i MEF. Han er ansvarlig for gjennomføring av MEFs årlige undersøkelse blant medlemmene.

Annonse

Her kartlegger man blant annet medlemmenes oppdragsmengde, kapasitet og forventninger til markedet.

Opptur etter tungt 2020

Situasjonen blant MEF-bedriftene later til å være på opptur etter et tungt år i 2020. Det meldes om en tydelig forbedring mot samme tid i fjor.

Oppdragsmengde nå:
87 prosent melder om god eller svært god oppdragsmengde.
(2020: 77 prosent)

Oppdragsmengde seks måneder framover:
70 prosent melder om god eller svært god.
(2020: 59 prosent)

Ledig kapasitet:
66 prosent melder om ledig kapasitet til nye oppdrag neste seks måneder.
(2020: 75 prosent)

Undersøkelsen ble gjennomført før sommerferien, og ble avsluttet i månedsskiftet juni-juli.

MEFs medlemsbedrifter har altså flere oppdrag og mindre ledig kapasitet enn på samme tid i fjor. Undersøkelsen viser at bedriftenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er økende.

Bedre enn i 2019

Tore Andreas Larsen i MEF.

– I fjor var MEFs forventningsindeks negativ for første gang noensinne. Nå er forventningene bedre enn de var i 2019. Indeksen nå er den tredje beste siden 2015. Det ser dermed ut som en solid opptur, sier Larsen.

Han understreker at det er en del lokale forskjeller i markedssituasjonen. MEF melder også om «en del andre ting» i undersøkelsen som viser interessante tendenser. Det lover Tore A. Larsen og MEF å komme nærmere tilbake til når de endelige tallene fra undersøkelsen skal presenteres senere i høst.