Nye Veier forbereder en utslippsfri fremtid

Nye Veier er nå i gang med å vurdere hvordan selskapet kan bidra til overgangen til en utslippsfri anleggssektor.

– Elektrifiseringen av personbiler er i full gang, men for anleggsmaskiner er utviklingen helt i startgropen. Vi har derfor begynt å se på hvordan vi kan bidra til å bygge kunnskap og erfaring, og hvordan vi kan understøtte utviklingen til en utslippsfri fremtid i anleggsbransjen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland i en pressemelding.

Pilotprosjekter

Nye Veier har de siste årene stilt ulike former for klimakrav og belønnet ekstra klimainnsats i selskapets kontrakter. Tidligere i år lanserte regjeringen ny klimamelding, ny Nasjonal transportplan, og en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser. Nye Veier jobber nå med oppfølgingen av disse planene, og har blant annet fått innspill fra rådgivningsselskapet Multiconsult om hvordan selskapet kan organisere pilotprosjekter for utslippsfrie løsninger på anleggsplassene sine.

Annonse

– Hvert tonn teller om Norge skal nå sine utslippsmål og verden skal stoppe klimakrisen fra å bli mye, mye verre, sier Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftsjef i Multiconsult.

– Store samferdselsprosjekter bidrar til høye utslipp, elektrifiseringen har kommet kort og potensialet er derfor stort. Derfor har det vært spennende å få støtte Nye Veiers arbeid med å finne de rette grepene for å få frem fossilfrie anleggsmaskiner, sier Eidsvoll Holmås.

Målrettet arbeid

Rådene fra Multiconsult er tydelige.

– Nye Veier bør starte tilretteleggingen for pilotprosjekter allerede fra tidlig fase i prosjektutviklingen. Multiconsult har også understreket nytten av tett markedsdialog, og tett samhandling mellom ulike aktører som kan levere klimavennlige løsninger til våre prosjekter. Denne innsikten tar vi med oss i det videre arbeidet, sier Aanesland.

Nye Veier jobber målrettet for å redusere klimafotavtrykkene fra selskapets prosjekter. Selskapet jobber for tiden med en oppdatert klimastrategi for selskapet, på bakgrunn av regjeringens klimamelding, Nasjonal transportplan og den nevnte handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser. Arbeidet med pilotprosjekter er en viktig del av dette arbeidet.

Rapporten fra Multiconsult (ekstern lenke på nyeveier.no)