Nå er det klart: Det blir Loendagene i september – OPPDATERT

Anleggsmessen Loendagene blir arrangert denne høsten. Fredag 24. september åpner dørene for den viktige møteplassen i Loen.

– Vi gleder oss veldig til å ønske alle utstillere og besøkende velkommen tilbake. Loendagene er alltid et hyggelig møtested. I år blir det ekstra hyggelig å møtes igjen etter en lang og mørk tid.

GLADE: Regionsjefene Paul Olaf Baraas (t.v.) og Øyvind Bergset i MEF. Bildet er fra 2019. (Foto: Runar F. Daler)

Det sier regionsjefene Paul Olaf Baraas i MEF region vest og Øyvind Bergset i MEF region midt, på vegne av arrangementskomiteen bak Loendagene.

Annonse

Etter lang tids usikkerhet har komiteen bestemt seg for at Loendagene 2021 skal gjennomføres.

Loendagene 24.-26. september

I samråd med Hotell Alexandra og lokale smittevernmyndigheter har MEFs fylkesavdelinger i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal besluttet å invitere til de tradisjonsrike Loendagene helgen 24.-26. september.

Oppdatering: 

Opprinnelig forutsatte dette at minst trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan er iverksatt. Nylig besluttet regjeringen å droppe trinn 4. Arrangementet blir likevel gjennomført. 

– Vi har fått velsigning fra smittevernslegen i Stryn til å gjennomføre på trinn 3 og med vårt  opplegg, sier Baraas og Bergset til Anleggsmaskinen drøyt to uker før åpning.

Det betyr at det blir gjennomført, med et lite forbehold om eventuelt behov for strengere restriksjoner lokalt i Stryn enn nasjonalt. 

Alle besøkende og deltakere må ha gyldig (grønt) koronasertifikat for å komme inn. På messeområdene inne og ute blir det adgangskontroll med QR-koderegistrering av alle i tilfelle behov for smittesporing.

 

Omfang og smittevernregler

Omfanget av årets Loendagene blir sånn cirka normalt, i både utstillere og besøkende. 38 utstillere er påmeldt til utstilling inne og ute.

Alle har bekreftet at de kommer, og er i full gang med planlegging av sine utstillinger. Flere av de største maskinimportørene har for lenge siden klargjort at de ikke stiller på noen messer i 2021.

Loendagene vil ha normal kapasitet hva angår besøkende.

– Normalt er det 500-700 overnattende besøkende. Det går fint med smitteverntiltak som praktiseres på hotellene. De utvendige områdene blir regulert med inngjerding og adgangskontroll. Det blir ikke flere inne samtidig enn at det går bra å holde riktig avstand, sier regionsjefene.

Gjennomføring (nesten) som før

Det blir den 41. gangen avdelingene inviterer besøkende og utstillere til Loen. I fjor måtte det avlyses, og brøt dermed den til da sammenhengende rekken av årlige arrangement på Hotell Alexandra i Loen i Stryn.

Program, fagseminar og opplegg vil en komme tilbake til. Komiteen legger til grunn tidligere års ramme og opplegg for gjennomføringen.

– De som styrer Hotell Alexandra er veldig positive. Der har de lenge hatt strengere smittevernreglene enn den allminnelige bransjestandarden. Hotellet er veldig med på måten vi gjennomfører, og er med på å finne gode løsninger. Dette blir bra, sier Paul Olaf Baraas og Øyvind Bergset.