Maskinsalget øker kraftig

Etter ett og et halvt år med synkende tall har trenden snudd: Salget av anleggsmaskiner på vei opp. Gravemaskiner i alle størrelser og hjullastere selger godt. Én type anleggsmaskin selger derimot urovekkende dårlig.

– En god start på året og høy aktivitet. Dette gjenspeiler seg i salget. Per andre kvartal viser statistikken en vekst på hele 10,6 prosent. Prognosene var på 5-10 vekst for året totalt sett.

Maskingrossistenes Forening sier seg godt fornøyd med salgstallene på anleggsmaskiner i første halvår.

Annonse

Spesielt i andre kvartal har salget fått fart på seg.

Økning i andre kvartal

Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF). (Foto: Runsar F. Daler).

– Salget av anleggsmaskiner øker med 13,5 prosent i andre kvartal! Salget har gått ned fra slutten av 2019 og gjennom 2020. Nå ser det nå ut til at trenden har snudd for anleggsmaskinene, sier MGF i en pressemelding.

Statistikkene fra MGFs medlemmer er nå klar. Den viser at veksten i første kvartal fortsetter inn i andre kvartal.

Totalt ble det solgt 1.463 maskiner siste kvartal mot 1.289 i sammenlignbar periode i 2019. Første kvartal viste en fortsatt tilbakegang for gravemaskiner (både belter og hjul), men i andre kvartal har gravemaskiner på belter økt noe.

I andre kvartal har det blitt solgt mer av alle typer maskiner, unntatt teleskoptrucker og kompressorer. Transportable kompressorer fortsetter å synke i salgstall. Mer om det lenger ned.

Beltegravere fortsatt størst

Den største undergruppen i salgsstatistikken er fortsatt beltegravere over seks tonn. I første kvartal var hjullastere som var nesten jevnstor med gravemaskiner. I andre kvartal har minigravere på belter kommet opp som nummer to. For gravemaskiner på belter har salgstallene stabilisert seg, og i andre kvartal ble det solgt 773 maskiner. Det er er tre mer enn i 2020.

– Vi ser at det fortsatt er en nedgang for maskiner mellom 21 og 66 tonn. De mindre maskinene har en fin økning. Det er solgt åtte flere maskiner over 66 tonn enn i 2020. Men dette er vektklasser med lav omsetning, som ikke gir store utslag på totalstatistikken, sier MGF-sjef Tone Lindberg Grøstad i pressemeldingen.

Minigravere selger mer

I andre kvartal er det minigravere på belter som ender på en klar andreplass på antall solgte maskiner. Totalt ble det solgt 375 minigravere i årets første halvdel. Det er en økning på 13,3 prosent mot 2020. Veksten ligger på maskiner mellom 1,1 og 3 tonn.

– Overraskende er det bare solgt to maskiner under ett tonn så langt i år, mot 29 i samme periode i 2020, sier MGF.

For maskiner over tre tonn meldes det om en tilbakegang på 18 prosent isolert for kvartalet sammenlignet med fjoråret. Maskiner mellom 1,1 og 3 tonn har hatt en total økning på 41 prosent så langt i år.

– De større maskinene har en tilbakegang på 8, sier MGF.

Også for hjullastere ser vi en pen økning i andre kvartal: 197 i fjor og 242 i år. Det gir en økning på 22,8 prosent. Underkategoriene på hjullastere er differensiert på effekt, med den største veksten på hjullastere under 80hk. Men, det er også en fin økning på 32% akkumulert i 2021 i klassen 250 – 350hk.

Transportable kompressorer synker fortsatt

På kompressorsiden er bildet ikke fullt så positivt. I alle fall på den typen kompressorer som brukes av våre lesere.

Kompressoren DrillAir X28 fra Atlas Copco.

Kompressoren DrillAir X28 fra Atlas Copco.

Transportable kompressorer fulgte i 2020 den samme nedgangen som vi så for anleggsmaskiner. Etter et overraskende sterkt fjerde kvartal i 2020, har denne underkategorien hatt en tilbakegang både i første og andre kvartal i år. Samlet sett en tilbakegang på hele 36 prosent i første halvår.

– Transportable kompressorer har tidligere fulgt anleggsmaskinsalget ganske tett. Det er for tidlig å si om dette bare er en forsinkelse i veksten eller en underliggende trend som vi må følge nøyere med på, sier MGF-sjefen i pressemeldingen.

Stasjonære kompressorer til bruk i andre sektorer selger derimot som hakka møkk. Så godt at den samlede salgsstatistikken for kompressorer viser en vekst i andre kvartal på hele 45,9 prosent (!) sammenlignet med samme kvartal i fjor. Totalt ble det fra MGFs medlemmer solgt 569 kompressoranlegg i andre kvartal og historisk høye 1 082 solgte anlegg i første halvår.

Salgsstatistikk på el-maskiner

Hva med salgstall på elektriske maskiner? Det kommer, men er ikke klart ennå.

– Det er et økende ønske om statistikker for utslippsfrie maskiner. Vi gjør en kontinuerlig vurdering sammen med Prognosesenteret og medlemmene på når tiden er inne for å starte å rapportere på energibærer. Foreløpig er utfordringen at det er for få leverandører av denne type maskiner til at vi klarer å opprettholde anonymitet i statistikken, sier MGF.

Statistikk for utslippsfrie maskiner vil i utgangspunktet bare være aktuelt på gravemaskiner i oppstarten.

– I klassene over 10 tonn har det til nå bare vært to leverandører. Fra høsten 2021 / starten av 2022 vil dette øke til fire leverandører. Vi gjør en ny vurdering i forbindelse med at nye aktører starter leveranser, sier MGF.